DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1879, WIJK E
Dubbeldamsche weg.

1026 A. Kroon, spoorwachter
1027 A. in 't Veld, arbeider.
1028 R. in 't Veld Jz., melkboer.
1029 H. Huisman, arbeider.
1030 P. Molendijk, landbouwer
1031 Onbewoond.
1032 Gemeente-Begraafplaats, P. van Wijngaarden opzigter.

Achterweg.

1033 Buitenplaats.
1034 P. Bothof, tuinman


Dubbeldamsche weg.

1035 Ned. Isr. Begraafplaats.
1036 H. Broos, spoorwachter / P. van den Ende, arbeider .
1037 A. van Gink, arbeider.
1038 C. de Bondt, arbeider .
1039 a A. van Keppel, grafdelver.
1039 b C. Herweijer, koopman en commisionair*.
1039 c Wed. A. Schaap-Herweijer, p.
1039 d C. de Korver, logement- en stalhouderhouder.
1039 G. J. Schott, parte.


Toulonsche Laan.


Dubbeldamsche weg.

1065 a J. Dubbelman, Gem.-opzichter der Landerijen, Ontv. van Dubbeldam
1065 b C.H. van Hattem, aannemer.
1065 c Onbewoond.
1065 d J. A. van den Heuvel, gezagv.
1066 Wed. H. F. Bekkers-Dumas.
1067 Firma Wed. J. Bekkers & Zoon, gep. als koopman blik- en koperslager, smid, enz.
1068 P. Compen, portier
1069 P. Hövig, machinist
1069 J. J. van Es, timmerman
1070 a P. R. F. Koenen scheepmaker
1070 a A. Bemolt Az, part.
1070 b F.P. J. Wanrooij, kantoorbed. / A. Bek Jz., onderwijzer.
1070 c Wed. J. Korthals, Wz./Eichhorn, p.
1070 d W. Korthals, part.
1070 e C. de Jong, koopman, timmerman /A. Droogendijk, metselaar / Wed. W. van Aardenne Lz.-Schluter, parte. G. E. Schluter, part.
1070 f G. J. van der Stouwe, Leeraar Gymnasium.
1070 g A. A. Colombijn, Dir. der Maatschappij van Levensverzekering, Administrateur enz.
1070 h W. H. van der Horst, gep. Adsist.-Resident
1070 i B. K. Bokma, likeurstoker.
1070 k C. van der Linden Jarnazette, gepens. Visiteur
1070 l Onbewoond.
1070 m H. Mouw, Opzigter van den waterstaat / H. Jorisse Clausing, Commies bij den Burgerlijken Stand.
1070 n Wed. W. P. Valke/van Wageningen, parte. / H. M. Prins, parte.

* Commissionair: De commissionair koopt geen goederen aan om ze daarna te verkopen. Een commissionair is een persoon die handelt in zijn eigen naam (daarin verschilt hij van een handelsagent) maar voor rekening van een principaal of opdrachtgever (daarin verschilt hij van een distributeur).