DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1883, WIJK E
Dubbeldamsche weg

1025 a J. van der Vlugt Jr., aannemer.
1025 b G. Dekker, aanemer.
1025 b J. Keijser, Officier van Gez. bij de Marine.
1025 b Wed. T. den Breejen-Kelfkens, p.
1025 b H. van Maanen, teekenaar.
1025 b A. van de Weg, kleermaker.
1025 c N. Quast, timmerman, koopman.
1026 J. van der Veer, spoorwachter.
1026 a A. Schalken, arbeider
1027 A. Molendijk Cz., stalknecht.
1028 H. in 't Veld, landbouwer.
1029 H. Huisman, arbeider
1030 a P. Molendijk, landbouwer.
1030 b Wed. C. Muijen-Molendijk, parte.
1031 Onbewoond.
1032 Algem. Gem. Begraafplaats.
1032 P. van Wijngaarden, opzichter.

Achterweg

1033 Zomerverblijf "Rusthoek".
1034 P. Bothof, tuinman


Dubbeldamsche weg

1035 Ned. Israël. Begraafplaats
1036 H. Broos, spoorwachter
1037 A. van Gink, arbeider
1038 D. Verhagen, tuinman.
1039 a A. van Keppel, grafmaker
1039 b C. Herweijer, koopman Commiss.
1039 c A. H. Dullink, onderwijzer.
1039 d C. de Korver, tapper, slijter, logement- , stalhouder en koopman.


Toulonsche Laan


Dubbeldamsche weg

1065 J. Dubbelman. Gemeente-Ontvanger van Dubbeldam
1065 P. J. Dubbelman, aannemer.
1065 a B. Voordendag, aannemer.
1065 b Gez. Sillevis, parte.
1065 c J. A. van den Heuvel, adj. Havenmeester
1066 C. B. Bekkers, firma J. Bekkers en Zoon, blik- en koperslager, grofsmid, verlakker, koopman
1067 Metaalwaren-Fabriek
1068 P. Compen, portier.
1069 P. Möls, part.
1069 J. J. van Es, timmerman.
1070 M. Koenen, machinemaker.
1070 Wed. P. G. F. Koenen-Verbaan, p.
1070 a A. Bemolt Az., part.
1070 a Wed. J. W. Butner-Bemolt p.
1070 b A. Bek Jz., onderwijzer
1070 b A. van Veen, kunstlakker
1070 c Wed. J. Korthals Wz.-Eichhorn, p.
1070 d J. M. Bax, kantoorbediende
1070 d J. Bouwman, gep. sloeproeijer.
1070 e C. de Jong, timmerman en koopm.
1070 e A. Drogendijk, metselaar.
1070 e Wed. W. van Aardenne-Schluter, parte.
1070 e A. J. C. W. de Bie-van Aardenne parte.
1070 e G. E. Schluter, part.
1070 f-g Onbewoond
1070 h Wed. H. de Iongh-de Haan, p.
1070 h J. L. de Iongh, commisionair.
1070 h H. M. de Iongh, koper- en blikslager, grofsmid, verlakker, koopm.
1070 h J. de Haan, parte.
1070 i C. J. C. van de Ven, Controleur der dir. belastingen in- en uitvoerrechten enz.
1070 k H. Duvanel, Leeraar H.B.S.
1070 k C. van der Linden Jarnazette, gep. Visiteur.
1070 k C.C.C. Jarnazette, part.
1070 l J. A. van der Ven, part.
1070 m A. M. Cattel, onderwijzer.