DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1890
Dubbeldamscheweg (Noordzijde)

1 W. Meijer, tuinier
3 weduwe M. van der Graaf, particuliere
5 J. van der Kamp, warmoezier *
5 J. W. van der Kamp, warmoezier
7 Jac. Keyzer, officier van gezondheid
7 D. B. W. van Diggelen, deurwaarder rijksbelastingen
7 J. J. A. F. Kannemans, luitenant pontonniers
9 A. C. T. v. Wageningen Jr, makelaar in koloniale waren
9 A. van Halewijn, onderwijzer
11 J. N. Spits, kantoorbediende
13 L. Ramond, conducteur staatsspoorwegen
15 H. A. P. Mareyne, machinist
17 Bergplaats
** 19a C. Streefkerk, koopman in goud en zilver
19b A. Dijksman, stoker
19c W. Louwman, postbode
19d weduwe J. G. Diepenhorst, particuliere
19d L. Bouman, stalknecht
19d A. Bouman, koetsier
19e Th. Dijksman, stoker
19f J. van der Tak, molenbaas
19g A. Uitvlugt, wisselwachter
19h J. Muijen, tuinbaas
21 Touwslagerij van P. C. Smits
23 W. de Vries, arbeider
25a H. in 't Veld, melknering
25b H. Huisman, arbeider
25c P. Molendijk, landbouwer
25c W. van Keppel, tuinier
25c H. Bothof, arbeider
27 Algemeene stedelijke begraafplaats
27 F. van Wijngaarden, opzichter

Zuidzijde

2 H. H. Knikman, kantoorbediende
4 weduwe W. P. Valke, particuliere
4 P. Bos, particuliere
6 Mw. weduwe A. Voorvoorn, particuliere
8 J. A. van de Ven, particulier
10 E. Duvanel, leeraar hoogere burgerschool
10 C. van der Linden Jarnazette, particulier
10 C. C. C. Jarnazette, particulier
12 Dr. W. Krol, kolonel en dirig. officier van gezondh.
12 A. Romswinkel, luitenant-kolonel pontonniers
16 A. A. Colombijn, dir. levensverz. maatsch. "Dordrecht"
18 W. C. A. van Hout. landmeter b/h kadaster
20 C. de Jong, timmerman
20 A. Droogendyk, metselaar
20 weduwe W. van Aardenne, particuliere
20 weduwe A. J. C. W. de Bie, particuliere
22 J. C. de Bruin, particulier
24 P. Ouborg, kantoorbediende
24 P. Kaashoek, reiziger
26 C. H. la Rivière, modenaaister
26 C. J. la Rivière, particuliere
28 M. Hout, assistent stationschef
28 L. Dresselaars, beeëdigd klerk b/d griffie
30 weduwe P. Möls, particuliere
30 J. J. van Es, timmerman
32 P. Compen, blikslager
34 Metaalwarenfabriek
36 Wed. J. Bekkers & Zoon, metaalwarenfabrikanten
36 C.B. Bekkers, metaalwarenfabrikant
38 J. A. van den Heuvel, adjunct-havenmeester
40 Gezusters Sillevis, particulieren
42 B. Voordendag Az., aannemer van publieke werken
44 J. Dubbelman, gem.-ontvanger van Dubbeldam
44 P. J. Dubbelman, aannemer van publieke werken
48 C. de Korver, logement- en stalhouder
50 J. van Andel, kantoorbediende
52 C. Herweijer, koopman in paarden
52 J. Schaap, huisbewaardster
54a A. van Keppel, doodgraver
54b D. Verhagen, arbeider
56 A. van Gink, arbeider
58 J. Visser, spoorwachter

* Warmoezier of warmoezenier: 'Warmoes' is een oud-Nederlands woord voor 'groente' (vandaar ook het woord 'moestuin'). Een warmoez(en)ier is een groentekweker en/of groenteverkoper (het kwam in vorige eeuwen vaak voor dat tuinders groente kweekten en zelf in de grote stad gingen verkopen).
** nr. 19a t/m h was de Dubbelhof