DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1893
Dubbeldamscheweg (Noordzijde)

1 W. Meijer, timmerman
3 weduwe P. G. F. Koene, particuliere
5 J. van der Kamp, warmoezier
5a W. van der Kamp, warmoezier
7 F. P. J. Wanrooy, kantoorbediende
7 C. van Bellen, onderwijzer
9 A. C. van Wageningen jr, makel. in kolon. waren
9 A. von Halewijn, onderwijzer
11 N. Spits, kantoorbediende
13-15 Pakhuizen
17 Bergplaats
*19a W. Hoogstad, particulier
19b A. Treude, portier station S.S.
19c H. Zuidweg, portier
19d W. de Bruyn, stadswerker
19e J. Goverde, conducteur H.S.Mij
19f C. de Bruyn, blikslager
19g H. Schalken, wisselwachter
19h J. Muijen, tuinbaas
21 Touwslagerij van P. C. Smits
23 W. de Vries, spoorwerker
25a J. In 't Veld, melknering
25b H. Huisman, arbeider
25c J. van Pelt, arbeider
25c P. Molendijk, landbouwer
27 Algemeene stedelijke begraafplaats, F. van Wijngaarden, opzichter


* 19 a t/m h was de Dubbelhof

Zuidzijde

2 H.H. Kalkman, kantoornediende
4 A.J. van der Tak, timmerman
6 Mw. weduwe A. Voorvoorn, particuliere
6 J. E. van Deventer, boekhouder
8 J.A. van de Ven, particulier
10 H. Duvanel, leeraar hoogere burgerschool
10 Mw. weduwe Th. van IJselsbergen particuliere
12 H. G. de Jonge, predikant
14 A. Griffijn, landmeter b/h kadaster
14 Mej. T. Spier, particuliere
16
18 W. C. A. van Hout, landmeter b/h kadaster
20 C. de Jong, particulier
20 A. Droogendijk, metselaar
20 weduwe W. van Aardenne, particuliere
20 weduwe A.C.J. de Bie, particuliere
22 J.C. de Bruyn, particulier
22 B.J. Grobben, kantoorbediende
24 P. W. Stoffels, onderwijzer
24 E. van Diggelen koetsier
26 N.van de Plank, timmerman
26 C. van der Plank, particulier
26 C. H. la Rivière, modenaaister
26 C. J. la Rivière, particuliere
28 L. Dresselaars, beëedigd klerk bij de griffie
28 weduwe J. Dresselaars, particuliere
28 F. J. Harmsen, conducteur H.S.Mij
30 weduwe P. Möls, particuliere
30 J. J. van Es, timmerman
32 P. Compen, blikslager
34 Dordr. Metaalwarenfabriek Wed. J. Bekkers & Zoon
36 C.B. Bekkers, metaalwarenfabrikant
38
40 Zomerverblijf Dames Sillevis
42 R.J. Dalhuisen. leeraar gymnastiek
44 J. Dubbelman, gemeenteontvanger van Dubbeldam
44 P. J. Dubbelman, aannemer van publieke werken
44a A. Dubbelman, aannemer

Toulonschelaan

46 J. van der Veer, spoorwachter
46a W. van Loon, wisselwachter

(Spoorlijn)

48 weduwe C. de Korver, logement- & stalhouderij
50 weduwe B. P. van Wijland, particuliere
52 C. Herweijer, koopman in paarden
52 J. Schaap, particulier
54 A. van Koppel, doodgraver
54 D. Verhagen, arbeider
54a J. van de Wijgert, stoker
54b D. de Bruin, timmerman
54c J. Jonkers, magazijnknecht
54d P. van den Boogaard, wisselwachter
54e A. Booy, koetsier
54 f I. de Groot, wisselwachter
54g A. de Bruin, steenhouwer
54h A. van Gils, arbeider-telegrafist
54i E. Barendrecht, stalknecht
54j J. van Dalen, timmerman
54j weduwe H. Buytenhek, particuliere
54k L. Molendijk, metselaar
54l H. van Maanen, koopman
54m J. Wagenaar, boekbinder
56 A. van der Sijde, in petroleum
58 G. van der Veeke, spoorwegwachter