DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1897
1 W. Meijer timmerman.
3 J. A. Brand, besteller.
5 J. W. van de Kamp, tuinier.
5a Wed. J. van de Kamp/Mens.
7 J. van Dijk, hoofd der Chr. school.
7 rood C. van Bellen, onderwijzer.
9 C. Borren, oud-opz. Rijkswaterstaat.
9 rood . A. van Halewijn, onderwijzer.
11 J. N. Spits, kantoorbediende.
13/15 Pakhuis.
17 Loods.
* 19a J. A.. Schoorel, timmerman.
19b A. Vreugde, portier Station.
19c J. F. Zoek, smid.
19d W. de Bruijn, stadsarbeider
19e Onbewoond.
19f C. de Bruin, blikslager.
19g K. C. Ršber, houtdraaier.
19h J. Muijen, tuinman.
21 Touwdraaierij van W. J. de Voogd.
23 W. de Vries, nachtwaker.
25a H. in 't Veld , J. in 't Veld, melkverkooper.
25b H. Huisman, arbeider.
25c P. Molendijk, bouwman, J. den Haan, arbeider.
27 Algemeene Begraafplaats, P. van Wijngaarden. opz. Algem. Begraafplaats.

* 19a t/m h = Dubbelhof

2 H. H Knikman, boekhouder
4 Onbewoond.
6 C. E. van Woenssel, leeraar in het. boekhouden en boekhouder.
8 Wed J. A. van de Ven/van Beek.
10 Th. Korthals, boekhouder.
10 rood Wed T. van Heelsbergen/de Lange.
12 H. G. de Jonge, predikant.
14 J. A. Maronier, directeur der Naaml. Venn. Steenhouwerij, A. Singels Az.
16 P. J. Bos, kunstschilder.
18 W. A C. van Hout, landmeter bij het kadaster.
20 A. Droogendijk, C. Droogendijk, kantoorbediende.
20 rood A. Molenaar, kantoorbediende
22 J. van 't Hof, onderwijzer
22 rood P. C. Ouwendijk
24 P. W. Stoffels, onderwijzer en Inspecteur Juventus, J. B. W. van Wijk
24 rood K. A. Hijmans, kellner., A. P. du Pree
26 J. C. Mulders,Wed. H. H. van der Matten/Spoel.
26 rood C. E. LariviŤre, naaister
28 L. Dresselaars, beŽedigd klerk ter Griffie, kapelm. der dd. schutterij
28 rood J.H.F. van Zadelhoff, onderwijzer.
30 Wed. P. Mols/Aalberts
30 rood J. J. van Es, timmerman
32 P. Compen, portier.
34 Metaalwarenfabriek van Wed. J. Bekkers & Zn.
36 C. B. Bekkers, metaalwaren- fabrikant
38 A. Brandt, kantoorbediende
40 Onbewoond.
42 R. J. Dalhuisen, leeraar Gymnasium.
44 J. Dubbelman gem.-ontv. Dubbeldam, P. J. Dubbelman aannemer, A. Dobbelman koopman en aannemer.
46 J. van der Veer. spoorwachter, W. van Loon, spoorwachter.

(Spoorlijn)

48 Wed. C. de. Korver/Schaap, logementhoudster en uitspanning.
50 G. J. Piera, onderwijzer, H. Van Unnik.
52 C. Herweijer
54a A. van KeppeL
54b D. Verhagen
56-70 In aanbouw.
72 J. Barendregt, onderwijzer, A. Barendregt, onderwijzer
74 W. H. Kampmeijer; stoker Staatssp.
74 rood J. de Bruijn, ladingmeester.
76 J. A. Campman, machinist Staatssp., Wed. A. E. van der Sande/Eggink
76 rood E. van Diggelen, koetsier.
78 Th. Feldmann, machinist., P. v. Dalen, klerk 's Rijksbelasting.
78 rood C. Ponsen, blikslager.
* 80a J. J. Sloover mach. leerl. St.spoor.
80b G. van der Grouden, stoker.
80c J. van der Wulp.
80d Th. Dijksman, stoker.
80e C. Kiele, korenmolenaar
80f L. van Valen, metselaar.
80g C. de Wit, grafmaker.
80h G. Remmeling, wisselwachter.
80i P. Dalebout, wisselwachter
80j J. Monster, wisselwachter.
80k C. W. van Aken, blikslager
80l A. Booij, koetsier.
80m M. Bustraan, arb. Staatsspoor.
80n J. van Dalen, timmerman, Wed. J. Buitenhek/van der Rest. 80o B. de Wit, grafmaker.
80p H. Vernooij. arb. Staatsspoor.
80q-t Erf
80u A. de Bruijn, steenhouwer.
80v D. de Bruin, timmerman.
80w N. J. van den Berg, tuinman, Wed. M. L. Bohre/van Loon. 80x R. Brand, smid.
80y J. Jonkers, magazijnknecht.
80z P. van den Boogaard, arbeider.
80aa K. van Dijk, magazijnknecht.
80bb J. Venis, arbeider Staatsspoor.
80cc C.J. Bouwens, brievenbesteller.
80dd A. Smitshoek, tuinman.
82 L. Molendijk, metselaar, Wed. A. Molendijk/Schenk.
84 J. Visser, timmerman.
86 W. Hermes, machinist Staatsspoor.
88 J. Wagenaar, boekbinder.
90 C. Barto, timmerman.
92 Wed. K. Sterrenburg/Nissching, brood- en beschuitbakster en wink.
92 rood J. Sterrenburg. onderwijzer.
94a H. Schoolenberg, smid.
94b J. de Groot, wisselwachter.
94c R. van Meerten, weger Staatssp.
96 J. Kruit Jr., conducteur.
98 J. A. Janse, arbeider.
100 H. Verhoeven, schoenmaker en winkelier in kruidenierswaren.
102 G. van Hoek, arbeider
104 G. van der Veeke, spoorwachter.

80a t/m dd wordt later de Bloemstraat