DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1899
1 W. Meijer, timmerman.
3 J. A. Brand, besteller.
5 J. W. van de Kamp, tuinier.
5a Wed. J. van de Kamp/Mens.
7 J. van Dijk, hoofd der Christ. school.
7 rood C. van Bellen, onderwijzer.
9 C. Borren, oud-opzichter rijkswaterstaat.
9 rood Wed. J. L. ter Bruggen/'t Hoen.
11 J. N. Spits, kantoorbediende.
13--17 Bergplaats.
* 19a J. A. Schoorel, timmerman.
19b J. C. Smits. verlakker.
19c J. Ph. Zoek, smid.
19d W. de Bruijn, stadsarbeider.
19e L. Räber, smid
19f C. de Bruijn, blikslager.
19g H. Neerings, blikslager.
19h J. Muijen, tuinbaas.
21 Touwdraaierij van W. J. de Voogd
23 W. de Vries, waker bij de spoorweg.
25a J. in 't Veld, melkverkooper, H. in 't Veld.
25b H. Huisman, J. Huisman, brandersknecht, B. Huisman, arbeider.
25c
E. Molendijk, landbouwer, E. Molendijk, A. de Bruijn, arbeider.
27 Algemeene Begraafplaats, P. van Wijngaarden, opzichter Algem. Begraafplaats.

* 19a t/m h = Dubbelhof
2 H. H. Knikman, boekhouder, G. Danser.
4 W. Reus, koopman
6 C.H. van Woensel, lid 1e klasse van het Ned. Instituut van accountants en leeraar in het boekhouden.
8 Wed. J. L van de Ven/van Beek, J. P. van Beek, K. G. van Beek.
10 Wed. T. van Heelsbergen/de Lange.
10 rood Th. Korthals, boekhouder.
12 H. de Jonge, predikant.
14 U. J. Mansholt, rijkslandbouwleeraar.
16 P.J. Bos, kunstschilder.
18 W. C. A. van Hout, landmeter bij het kadaster.
20 A. Droogendijk, metselaar, C. Droogendijk, kantoorbediende.
20 rood A. Molenaar, kantoorbediende.
22 J. van 't Hof, onderwijzer.
22 rood W. Molenaar, kleermaker:
24 K. Wiarda, coupeur.

24 rood D. P. van Overbeek.
26 Wed. J. Ch. Mulders/van der Matten, J. CH. Mulders bierbrouwersknecht, G. A. Mulders onderwijzer, C. Mulders machinist-leerling.
rood C. H. La Rivière, modiste, G. J. La Rivière, modiste
28 L. Dresselaars, beëedigd klerk bij de griffie, kapelmeester der dd. schutterij.
28 rood J. H. F. van Zadelhof, onderwijzer
30 Wed. P. Möls/Aalberts.
30 rood J. J. van Es, timmerman.
32 P. Compen, blikslager en portier.
34 Metaalwarenfabriek van de wed. J. Bekkers & Zoon.
36 Ch. B. Bekkers, metaalwarenfabrikant.
38 A. Brandt, boekhouder.
40 Onbewoond.
42 R. J. Dalhuisen. leeraar Gymnasium.
44 A. Dubbelman, aannemer.
44 rood J. Dubbelman, P. J. Dubbelman, aannemer.
46 W. van Loon. spoorwachter, J. van der Veer, spoorwachter, A. A. van der Veer, ketelmaker.

(Spoorlijn)

48 Wed. C. de Korver/Schaap, tapster en logementhoudster, A. M. de Korver. melkverkouper, H.A. Schipper.
50 G. J. Piera, onderwijzer, H. van Unnik.
52 C. Herweijer, paardenkoopman.
54a C. de Wit, grafmaker.
54b D. Verhagen, tuinarbeider, C. Verhagen, kantoorbediende, J. Verhagen, smid.
56 G. Groeneveld ambtenaar bij de Staatsspoorwegen.
56 rood E. de Graaf, portier Staatssp., C. Verhoeven, wiskundige bij de Levensverzek.-Maatsch. "Dordrecht."
58 P. van Meerkerk, onderwijzer.
60 P. Bothof, apothekersbediende.
60 rood
A. Oosterwijk, onderwijzer.
62 L. Oerlemans, timmerman en wink.
62 rood P. Al, machinist bij de Spoorw., P. Spierenburg.
64 L. J. Rismuller, metaaldraaier.
64 rood H.W. Brouwer, kantoorbediende,
66 H. Udo, klerk bij de spoorwegen, E. R. M
. van Empel Vermeulen, slagersknecht.
66 rood A. J. Rutte, likeurstoker.
68 C. Roepers, reiziger.
68 rood D. A. van der Straaten, buitengewoon opzichter Waterstaat.
70 M. van Olst, snelazijnfabrikant
70 rood P. S. C. Ch. Nabal.
72 J. Barendregt, onderwijzer.
74 Onbewoond.
74 rood J. de Bruijn, ladingmeester bij de spoorwegen.
76 J. A. Campman, machinist bij de spoorwegen, Wed. A. H. van der Sande/Eggink.
76 rood E. van Diggelen, koetsier.
78 N. H. Hoekman, stoker b/d. Holl.Sp.
78 rood J. A. Tits, timmerman.
* 80a R. van Meerten, ladingmeester S.Sp.
80b P. Los, machinist bij de St.Spoor.
80c J. van der Wulp, H. van der Wulp, kleermaker.
80d Th. Dijksman, machinist.
80e C. Kiele, molenaarsknecht
80f L. van Valen, metselaar.
80g J. de Waal, smid
80h G. J. W. Remmeling, wisselwachter.
80i P. Dalebout, seinwachter.
80j J. Monster, metselaar, C. Monster, metselaar.
80k C. W. van Aken, arbeider.
80l A. Booij, koetsier.
80m M. Bustraan, spoorarbeider.
80n J. van Dalen, timmerman.
80o B. de Wit, grafmaker.
80p H. Vernooij, stoker b/d. St.Sp.
80q--t Onbebouwd.
80u A. de Bruin, steenhouwer., C. de Bruijn, glasslijper.
80v D. de Bruijn, timmerman.
80w J. C Bergijk, koopman in groenten.
80x J. van der Net, stoker b/d. St.Sp.
80ij J. Jonkers, rijksmagazijnknecht.
80z P. van den Boogaart, rangeerder bij de Staatsspoorwegen.
80aa K. van Dijk, rijksmagazijnknecht.
80bb J.
Venus. spoorwegarbeider.
80cc C. J. Bouwens, brievenbesteller.
80dd G. J. Bos, palfrenier.
82 L. Molendijk, metselaar, Wed. A. Molendijk/Schenk.
84 J. Visser, timmerman.
86 W. Hermes, machinist b/d. spoorw.
88 G. van Zijl, aanteekenaar-weger bij de spoorwegen.
90 Wed. C. Barto/Grootenboer, Ch. S. van Brouwershaven, winkeljuffrouw
92 Wed. K. Sterrenburg/Nissching, brood. en bescbuitbakster en wink., M. Sterrenburg, J. H. Roost, bakkersknecht.
92 rood J. Sterrenburg, onderwijzer.
94a Wed. H. Schoolenberg/van Weelden, waschvrouw.
94b R. Brand, smid.
94c N. van Chastelet, arbeider.
96 A. Barendregt, onderwijzer.
98 J. A. Janse, D. Janse, blikslager.
100 H. Verhoeven, schoenmaker.
102 G. van Hoek, arbeider.
104 F. van Gastel, spoorwachter.

* 80a t/m dd wordt later de Bloemstraat