DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1901
1 W. Meijer, timmerman.
3 N. van der Elst, zakkendrager.
5 J. W. van de Kamp, tuinier.
5a Wed. J. van de Kamp/Mens.
7 A. H. Onderwater, J. P. van As, huisbewaarder.
7 rood C. van Bellen, onderwijzer.
9 C. Borren.
9 rood Wed. J. L. ter Bruggen/'t Hoen.
11 J. N. Spits, oliehandelaar.
13--17 Bergplaats.
* 19a J. A. Schoorel, timmerman.
19b J. C. Smits, verlakker.
19c J. Ph. Zoek. smid.
19d W. de Bruijn, gemeente-arbeider, J. de Bruijn, kantoorbediende
19e L. Räber, arbeider.
19f C. de Bruijn, blikslager.
19g H. Neerings, blikslager.
19h J. Muijen, tuinbaas.
21 Touwspinnerij.
23 W. de Vries, waker b/d spoorwegen.
25a J. in 't Veld, melkboer, H. in 't Veld, J. Belder, bouwknecht. 25b H. Huisman, I. Huisman, brandersknecht, B. Huisman arbeider.
25c P. Molendijk, landbouwer, E. Molendijk, C. L. Molendijk, landbouwer, L. C. Molendiik, landbouwer, P. Muijen. varensgezel, A. de Bruijn, arbeider
27 Algemeene Begraafplaats, P. van Wijngaarden opzichter Algemeene Begraafplaats

* 19a t/m h = de Dubbelhof
2 H. H. Knikman, boekhouder, G. Danser.
4 W. Reus, koopman.
6 C. H. van Woensel, lid Ie klasse van het Ned. Instituut van accountants en leeraar in het boekhouden.
8 Wed. J. A. van de Ven/van Beek., J. P. van Beek., E. G. van Beek.
10 H. P. A. Gunneweg, kunstschilder, Th. de Jongh van Arkel, 2e luit. art.
10 rood Wed. T. van Heelsbergen/de Lange
12 H. de Jonge predikant.
14 U. J. Mansholt, rijkslandbouwleeraar.
16 P. J. Bos, metaalwarenfabrikant.
18 W. C. A. van Hout, landmeter b/h kadaster.
20 A. Drogendijk, metselaar, C. Drogendijk, kantoorbediende, C. Drogendijk, timmerman.
20 rood A. Molenaar, kantoorbediende.
22 J. van 't Hof, onderwijzer
22 rood W. Molenaar, kleermaker.
24 K. Wiarda, coupeur.
24 rood D. P. van Overbeek.
26 Wed. J. Ch. Mulders/van der Matten, J. Ch. Mulders, baas fabriek hulpmeststoffen, G. A. Mulders, onderwijzer, C. Mulders leerling machinist H. S., H. Mulders.
26 rood C. H. La Rivière, modiste, G. J. La Rivière, modiste.
28 Onbewoond.
28 rood J. H. F. van Zadelhoff, onderw.
30 Wed P. Möls/Aalberts.
30 rood J. J. van Es, timmerman.
32 P. Compen, baas metaalw.fabriek.
34 Metaalwarenfabriek.
36 Ch. B. Bekkers, directeur Dordr. Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers en Zoon, J. J. Bekkers, adjunkt-directeur Dordr. Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers en Zoon.
38 A. Brandt, boekhouder.
40 Onbewoond.
42 R. J. Dalhuisen, leeraar gymnasium.
44 A. Dubbelman, bode van de Vier Polders en aannemer, J. Dubbelman, P. J. Dubbelman, aannemer.
46 P. H. Geelen, overwegwachter, J. van der Veer, overwegwachter.

(Spoorlijn)

48 Wed. C. de Korver/Schaap, tapster en logementhoudster, A. M. de Korver, melkboer, H. A. Schipper, C. de Korver, leerling stuurman, M. Hoogvliet. arbeider.
50 J. van der Schouw, metselaar, Th. H. Martens, stoker H. S.
52 C. Herweijer, paardenkoopman.
54a W. Lagendijk. brandersknecht.
54b D. Verhagen, tuinarbeider, Ch. Verhagen, kantoorbediende, J. Verhagen, bankwerker.
56 R. Rutgers.
56 rood E. de Graaf, portier Staatspoor., H. de Graaf, arbeider telegrafist Staatsspoor, K. L. F. Goelst, hoofdinspecteur van politie.
58 P. van Meerkerk, onderwijzer, W. P. van Meerkerk, stuurman, P. H. A. van Meerkerk, onderwijzer.
60 F. Bothof, apothekersbediende.
60 rood J. van Dijk Sr., hoofd der Christelijke school, J. van Dijk Jr., kantoorbediende.
62 A. J. Rutte, likeurstoker en winkelier in kruidenierswaren.
62 rood P. Al, machinist H. S., P.. Spierenburg.
64 L. J. Rissmuller, koperdraaier en winkelier
64 rood W. E. Meeuwisse, reiziger.
66 Onbewoond.
66 rood B. S. den Boer, portier S.S., M. Mulders, arbeider telegrafist S.S., J. Groeneveld, aanteekenaar-weger S.S.
68 C. Roepers, boekdrukker, R. Ketel.
68 rood H. van den Adel.
70 H. Udo, ambtenaar bij de S.S.
70 rood J. de Groot, assistent apotheker.
72 J. Barendregt, onderwijzer.
74 B. Boeks, huisschilder
74 rood J. de Bruijn, ladingmeester bij de S.S.
76 J. Los, verlakker.
76 rood E. van Diggelen, meesterknecht stalhouderij.
78 H. Schilt. timmerman.
78 rood J. A. Tits. timmerman.
* 80a P. Los, machinist bij de St. spoor, Wed. J. F. W. Vogt/Goedhart.
80b W. Kaljé, agent van politie.
80c J. van der Wulp, A. van der Wulp, arbeider.
80d Th. Dijksman, stoker, W. van Haren, varensgezel
80e C. Kiele, arbeider.
80f L. van Valen, metselaar.
80g G. van Driel, stoker.
80h G. J. W. Remmeling, wisselwachter bij de S.S.
80i P. van Driel, arbeider.
80j J. Monster metselaar, C. Monster, metselaar, J. Monster, opperman.
80k C. W. van Aken, arbeider.
80l A. Booij, palfrenier (*)
80m M. Bustraan, wisselwachter b/d S.S.
80n J. van Dalen, timmerman.
80o B. de Wit, grafmaker.
80p H. Vernooij, nachtstoker b/d. H.S, A. Koreman, wisselwachter bij de S.S.
80q--t Onbebouwd,
80u A. de Bruijn, steenhouwer, C. de Bruijn, glaspolijster, A. de Bruijn, steenhouwer,
80v D. de Bruijn, timmerman,
80w J. C. Bergijk koopman in groenten.
80x J. de Heer, pakhuisknecht.
80ij J. Jonkers, rijksmagazijnknecht.
80z P. van den Boogaart, wisselwachter bij de SS.
80aa K. van Dijk. rijksmagazijnknecht.
80bb J. Venus, spoorwegarbeider.
80cc C. J. Bouwens, brievenbesteller.
80dd G. J Bos, palfrenier.
82 L. Molendijk, metselaar.
84 J. Visser, timmerman.
86 J. J. Sloover, machinist H. S.
88 G. van Zijl, aanteekenaar-weger bij de Staatsspoor.
90 A. van Aardenne Sr., behanger, B. J. van Aardenne, polijster, A. van Aardenne, brandersknecht, A. van Aardenne Jr, pakknecht.
92 M. Sterrenburg, broodbakster en winkelierster, J. H. Roost, bakkersknecht.
92 rood J. Sterrenburg, onderwijzer.
94a Wed. H. Schoolenberg/van Weelden, werkvrouw.
94b R. Brand, arbeider, N. de Koen
94c N. van Chastelet, arbeider.
96 H. de Vlieger.
98 J. van de Wijgert Sr., J. van de Wijgert Jr., smid.
100 P. L. van der Made, arbeider en winkelier.

Laatste straat (Rozenstraat?) ongenummerd.
C van Es, huisschiIder.
J. Nodelijk Sr.. huisknecht.
J. Nodelijk Jr., timmerman.
A. Nodelijk smid.
H. van Soest, melkboer.
B. H. J. Schenkel, arbeider.
C. van Bokhoven, portier S.S.
Wed. J. Meesters/Sleeuwenhoek

102 G. van Hoek Sr., arbeider, G. van Hoek Jr., timmerman


* 80 a t/m dd wordt later de Bloemstraat

(*) een palfrenier is een koetsier: bestuurder van een koets.
Tweede koetsier, koetsbediende, met name als bediende van iemand die eigen koets en paarden houdt.