DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1904
1 W. Meijer, J. F. A. Boden, kantoorbediende
3 N. van der Elst, zakkendrager.
5 J. W. van de Kamp, tuinier.
5a Wed. J. van de Kamp-Mens.
7 G. van den Heuvel, A. C. W. Bouwman, geldophaler gasfabriek
7 rood C. van Bellen, onderwijzer.
9 C. Borren, M. W. de Bruijn, huishoudster.
9 rood Wed. W. A. Bouwbijes - 't Hoen
11 J. N. Spits, koopman, H. Spits, kantoorbediende
13--17 Bergplaats.
* 19a G. Joosse.
19b H. Neerings Jr., blikslager, H. Nerings Sr., verlakker.
19c C. de Bruijn, blikslager.
19d Wed. D. Molenkamp-van Ven
19e J. Heuser, parapluiekoopman, J. Heuser, blikslager.
19f R. Hoogvliet, pakhuisknecht.
19g I. Thijssen, pakhuisknecht
19h J. Muijen, tuinbaas, D. Muijen, naaister, A. Muijen hoedenmaakster.
21 -- 23 Vervallen nummers.
25a P. Schenk, vrachtrijder
25b Wed H. Huisman - in 't Veld, B. Huisman, landarbeider.
25c P. Molendijk, landbouwer, L. Molendijk, landbouwer, L. C. Molendijk, landbouwer, P. Muijen, schipper.
27 Algemeene Begraafplaats, P. van Wijngaarden opzichter Algemeene Begraafplaats

165 F. van Gastel, overwegwachter S.S.

* 19a t/m h = de Dubbelhof
2 H. H. Knikman, boekhouder, G. Danser.
4 Wed. J. C. van der Wijk-Lammerts.
6 C. H. van Woenssel, accountant.
8 Wed. J. A. van de Ven-van Beek., E. G. van Beek.
10 Wed. T. van Heelsbergen-de Lange, C. C. van Heelsbergen
10 rood J. H. Tempelmans Plat, teekenaar bij het kadaster.
12 L.van Roosendaal, commissionair
12 rood H. A. Kolk , Rijksopz. stoomwezen.
14 A. A. Neeb, rijkslandbouwleeraar, J. W. S. Kruijt, ass. i.d. huishouding
16 A. N. Vechtman, huidarts, A. E. G. Bouwmeester, huishoudster.
18 W. C. A. van Hout, landmeter b/h kadaster, J. F. van Hout, klerk telegrafist.
20 A. Drogendijk, metselaar, C. Drogendijk, bouwk. teekenaar.
20 rood A. Molenaar, kantoorbediende.
22 J. D. Niessink, meesterknecht, koekb.
22 rood W. Molenaar, kleermaker, Wed . J. van der Stoep-Freen
24 K. Derkzen, kelner.
24 rood D. P. van Overbeek.
26 R.C. Woerdenbag, rijwielhersteller
26 rood J. van 't Hof, onderwijzer.
28 J. van der Wal-Lutteke, P. van der Wal, rijwielhersteller.
28 rood J. H. F. van Zadelhoff, onderw., N. C. Hofman.
30 Wed P. Möls-Aalberts.
30 rood Wed. J. J. van Es-Möls.
32 Kantoor Dordrechtsche Metaalwarenfabriek.
34 Dordrechtsche Metaalwarenfabr. voorheen Wed. J. Bekkers & Zn.
36 J. C. Redelé, dir. biscuitfabriek.
38 A. Brandt, kantoorbediende, A. de Hoog.
40 Onbewoond.
42 R. J. Dalhuizen, leeraar gymnasium.
44 C. Dubbelman, aannemer, P. J. Dubbelman, aannemer, C. Valster, huishoudster.
46 J. van der Veer, overwegwachter, J.H. van der Veer steenhouwer, L. de Groot, overwegwachter.

(Spoorlijn)

48 A. M. de Korver, tapper, A. de Ruiter, arbeider.
50 J. van der Schouw, metselaar, M. van der Schouw, leerling machnist H.S.
52 C. Herweijer, paardenkoopman.
54a W. Lagendijk. brandersknecht.
54b D. Verhage, tuinman
56 J. Koot, kunstschilder.
56 rood E. de Graaf, portier S.S. , Hend. de Graaf, beambte S.S., Hend. de Graaf, telegraf. S.S.
58 P. van Meerkerk, onderwijzer, W. P. van Meerkerk, stuurman.
60 F. Bothof, apoth.bediende.
62 P.J. de Groot, winkelkecht, F.K. de Groot, vleeschhouwer, , J. Candel
62 rood A.A. Joha Sr., kantoorbed., A.A. Joha Jr., kantoorbed., J.W. Pietersen, timmerman, M. Poldermans
64 L. J. Rissmuller, metaaldraaier
64 rood K. Wiarda , coupeur
66 Wed. J. D. Brandt-Van der Vlies, J. D. Brandt, stoker
66 rood W. F. Verrijk, teekenaar
68 G. Voerman
70 C. de Haan, opz. gasmeterfabr.
70 rood L. G. C. Peeters, telegrafist S.S. , A. E. Colenbrander, hoedenm.
72 J. Barendregt, onderwijzer.
74 J. Nodelijk, timmerman
74 rood N. van Chastelet, arbeider, J. Groeneveld, aanteekenaar - weeger S.S.
76 J.W. Ponsen, smid.
76 rood E. van Diggelen, koetsier.
78 J.Grens, pakknecht
82 A. van der Wulp, arbeider, J. van Donkelaar, scheepmaker, G. H. Koopman, arbeider gasfabriek
84 J. Visser, timmerman.
86 W. Kaljé, agent van politie, J. Kaljé, pakhisknecht, A. Kaljé naaister, P. J. 't Sas, bankwerker
88 J. Barto, bootwerker
90 A. van Aardenne Sr., behanger, B. J. van Aardenne, arbeider, A. van Aardenne, blikslager, A. van Aardenne Jr, brievenbest.
92 J. Landsmeer, broodbakker
96 J.J. Rietbroek, barbier
98 Onbewoond
100 P. L. van der Made, arbeider, J.H.F. Amsen, portier S.S.
102 A. Vogel, C. Botschuijver, kantoorbed.
104.Schoenmakerswerkplaats
104 rood T. Bustraan, sleepbootkapitein
106 J. van Heeren, metselaar
108 C. van Perge, bierhuishouder, C.J. van Perge, schipper
108 rood J.J.C. Snel, inspecteur Levensverzekeringsbank
110 J. in 't Veld, aannemer