DUBBELDAMSEWEG - ADRESBOEK 1930
Oneven nummers

1?
3 vervallen nummer
5 Aardappelen, fruit en groenten Gebr. vd Kamp, J. R. M van der Kamp
7 Kantoor Boonstra
9 Expediteurs en verhuizingen H. Boonstra & Zn.
11 D. Meeldijk (wagenmaker), Mej. S. Dubbeldam, huishoudster
13 J. P. Eijsbroek (koperslager), Mej. M.C.W. Manders (winkeljuffrouw)
15 J. N. Spits, koopman, Mej. H. Roos, huishoudster
17-19 Bergplaats
21 H. Neerings (blikslager)
23 Ingang Dubbelhof

(Spoorlijn)

25 Sigarenmagazijn "Industria" M. van Kleef
25 A.A. van Kleef (monteur), M. van Kleef (autohandelaar)
27 Mej. S.M. van der Kloet, Mej. A Middelkoop (dienstbode)
29 F. Westhoeve (gepensioneerd opzichter Waterstaat)
31 M.M. van Dam (hoofdcommies-bureauchef binnendienst Raad van Arbeid)
33 C. Stevens (hoofdklerk Armr. r)
35 C. van Altenburg (administrateur)

(Mauritsstraat)

37 NV Aannemersbedrijf v.h. P.A. van Wijnen, P. A. van Wijnen (aannemer, penningmeester Ned. Aannemersbond Afdeeling Dordrecht), M. L. van Wijnen (timmerman)
39 C. de Haan (opzichter)
39 D.C. van Veenendaal (graanhandelaaar)
41 C. Eeuwijk (sleepbootkapitein)
43 Slagerij: rund-varken-paard/vleeschwarenhandel J.H.J. Braun (spekslager), Wed. G.F. Braun
45 B.A. Schotel (onderwijzer)
47 P. J. van Randwijk (machinefabrikant)
49 Slagerswinkel B. van der Eijk (slager, secretaris Dordrechtsche Slagersvereeniging) (ook J.P. Heijeplein 2)
49 D. L. Kohlman Sr.(architect)
51 Rijwielwinkel H. G. Roest (handelaar en hersteller)
53 Bakker: brood en beschuit, G.K. Koomans (brood - en banketbakker)
53 A. van Ham (reiziger)
55 Kruidenier D. den Hartog
55 D. Verzijl (transportondernemer)
57 A. Preesman (kommies der belastingen)
59 A. Koster (boekhouder)
61 Mej. G.A.C. Sluis (naaister)
63 H.G.W. Frijling (autobedrijf), R. Frijling (winkelier), wed. B.W. Frijling
65 M.F. Groen (gepensioneerd onderwijzer)
65 rood M.F. Groen (Comm. van toezicht op het Handelsonderwijs: secretaris; Handelsavondschool met 5-jarige cursus)
65 rood A.A. Rouffaer (secretaris; Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren in Nederland, Afdeeling Dordrecht)
67 Mej. J. van Wijk (dienstbode)
69 P.C. Maat, hoofd school
69 rood S. Bakker (Scriba van den Kerkeraad, Gereformeerde Gemeente / secretaris Gereformeerde Mannenvereeniging Joh. Bogerman)
71 ?
73 Q. Geluk (ass. rijksbelastingen)

(Emmastraat)

75 M. de Vink
77 Handel in tabak en sigaren S. Stoel, A. Flach, kantoorbediemde
79 Kapperswinkel J. F. Kerschkamp
83 Filiaal Dordrechtsche Melk Inrichting (DMI), Wed. J. N. van Beek
85 A. van Chastelet, los arbeider, Mej. S. H. Chastelet, naaister
87 Manufacturenhandel G. L. van Wijk (bankwerker)
89 H. van der Koogh, machinist, Wed. A. van der Koogh
91 R. van Reeth, kantoorbediende
93 J. Batavia, sigarenmaker, T. van der Graaf,, arbeider
95 L. Visser,
97 G.P. in 't Veld, wissellooper
99 Gebr. J. & P. v.d. Merwe, aannemers
99 rood J. Sterrenburg, secretaris commissie ter wering van Schoolverzuim
101 Wed. H.J.C. Kennedie, Mej. A. Smits, werkvrouw
103 H.M. Schellenbach, kantoorbediende
105 F. Groesbeek, bouwkundig teekenaar
105 rood A. Feenstra, voorzitter Centrale Ned. Ambtenaarsbond, afdeeling Dordrecht en gemeenteraadslid
107 B. R. van Tol, leerling etaleur, P. van Tol, opzichter Algemeene Begraafplaats

(Spoorlijn)

109 B. Noordegraaf, overwegwachter N.S., Mej. A. Noordegraaf, dagdienstbode, Mej. D. Noordegraaf, naaister, B. van der Wal
111-
119 Reservenummers
121 P. Schenk, landarbeider, P. Schenk Jr.
123 J. Jouwsma, landarbeider, Mej. A. Jouwsma, dagdienstbode, O. Jouwsma, landarbeider, S. Jouwsma. landarbeider
125 -
173 Reservenummers
175 P. van Noort, tuinier (kweekers: groenten)
177 A. van 't Hoff, arbeider
179 T. K. van der Wilt, venter, Wed. J. van der Wilt
181 A. de Wit, landarbeider, B. de Wit, landarbeider
183 Garage
185 Rijwielhandel en herstel J. in 't Veld (winkelier rijwielen), J. in 't Veld, kruidenier, Mej. S. in 't Veld, onderwijzeres
187 D. Groeneveld, metselaar
189 Wed. H. Moenen
191 K. de Bruijn, kantoorbediende, Mej. D. de Bruijn
193 C. Eichhorn, brievenbesteller
195 C. Schmidt, brievenbesteller
197 A. de Haan, korenmolenaar, G. van Pelt, kantoorbediende
199 P. Schenk, melkslijter, C. Filiak, landarbeider, Mej. D. Filiak, dagdienstbode
201 E. J. Onink, politieagent
203 A. Schenk, timmerman
205 Mej. N.P. Timmerman, huishoudster
207 A. Corpeleijn, bediende café, C. Corpeleijn, kantoorbediende, Mej. A. Corpeleijn
209 reservenummer
209a J.J. van Laatum, bloemist, G. van Valen, opperman, P. van Valen, houtdraaier, Wed. P. van Valen
209b C. Slotboom, opperman
209c R. van der Logt, arbeider, Wed. H. van der Logt
209 d ?
209e C. Dane, opperman/metselaar
211 Wed. J. Kerseboom
213 A. Schenk, vrachtrijder, C. Schenk, vrachtrijder, M. Schenk, vrachtrijder
215 K.A. de Vlaming, landarbeider

Even nummers

2 J. Leeuwenburg
4 Echtg. D.M. Bolkestein, Mej. W.C. 't Hooft , dienstbode
6 Wed. C. Schillemans
6 rood J. Sanders (wethouder Sociale Aangelegenheden dep. Dordrecht, spreekuur: vrijdag n.m. 2-3 uur in Stadshuis, Nazorgcomité "Dordrecht", voorzitter Bureau voor Maatschapp. Hulpbetoon, secretaris Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging 'Vooruit')
8 Dr. J. Geest, leeraar H.B.S.
10 H. Lambers, hoofdmarktmeester
10 rood H. W. van Helden, penningmeester van de Zondagschool v.d. Ned. Protestantse Bond.
12 A. van Wijngaarden, onderwijzer
14 W. Kleijn Fzn., transportonderneming, expediteur
16 B.F.C. de Hosson
18 ?
20 C. van der Klooster, sleepbootkapitein, D. van der Klooster, machinist, J.A. van der Klooster, dekknecht, M.J. van der Klooster, kuiper, P.W. van der Klooster, dekknecht
22 Werkplaats, A. Boogertman, aannemer/architect/voorzitter Christelijke Oratoriumver. 'Excelsior''
24 W. de Jong, fabrieksarbeider
26 J. van der Linden, besteller S.S. (aanmelding voor hulp Ned. Vereeniging v. oud-strijders uit de tropische gewesten "Het Vaderland Getrouw")
28 W.B. Ausum Jr. (Ansum), penningmeester en voorzitter Dordr. Voetbalvereeniging Merweboys, J. van Gink, lampenist
30 Bergplaats
32 Kantoor Dordrechtsche Metaalwaren Fabriek
34 Dordrechtsche Metaalwaren Fabriek Bekkers & Zn (v.h. Wed. J. )/N. V. Woud & Bekkers' Blikfabrieken (metaalwarengroothandel)
36 Dr. E.C. Meursing (bestuur algemeen ziekenfonds te Dordrecht), Dr. E.E. Meursing (arts, Ziekenfonds "De Herstelling"), Mej. G. van Asch, dienstbode
38 P. L. de Gaay Fortman, burgemeester (spreekuur in den regel dagelijks uitgezonderd zaterdags van 10-11 uur). Mej. F. de Lang, dienstbode, Mej. E. Roeland, dienstbode
40 Joh. Eddes, assurantiën (penningmeester Vereeniging tot bevordering der belangen van Slechthoorenden, voorzitter commissie tot Arbeidsbevordering voor Slechthoordenden), J. T. Hindriks
42 Bergplaats
42a A. Monster, chauffeur
44 W. Monster, vrachtrijder, J. Bouman, koopman
46 A. van der Stelt, arbeider N.S.
46a J. Schreuders, overwegwachter N.S.

(Spoorlijn)

48 Café J. Versteeg, J. Eigenraam (caféhouder), W. van Batavia, Mej. H.F. Agthoven
50 B. van Wingerden (blikslager)
52 C.J. Scheepbouwer (blikslager), J. Scheepbouwer (chauffeur)
54 Randwijk's Grafische Machine- en Materialenhandel (zie ook nr. 47!)
56 Kapper/coiffeur P.J. Martens
58 Mej. J.C. van Meerkerk (onderwijzeres)
60 Wed. B.B.F. de Hosson, Mej. J.J.M. de Hosson (kantoorbediende)
62 Brandstoffenhandel G. van Duinen, Mej. C.J. van Duinen (winkelierster), Mej. W. van Dikken (dienstbode)
64 Winkel in boter, kaas, eieren en melk, F. de Moree (winkelier)
66 S. Priet (kleermaker)
68 N.P. Bakker (boekhouder)
70 L.J. Brantenaar (boekhouder, secretaris hoofdbestuur Ver. tot bevordering der belangen van TBC-patienten in Nederland Afdeeling Dordrecht e.o., secretaris-penningmeester Nazorg Comité "Dordrecht", studie-adviseur Algemeene Ned. Bond van Handels-en Kantoorbedienden Afdeeling Dordrecht)
70 A. van Gelder (schoenenhandelaar en - maker)
72 T. Broos
74 ?
76 E. van Diggelen (handelaar)
78 Tabakswinkel, B.H. Slijkhuis (tabak, sigaren enz: handel, fabrieksarbeider)

(Bloemstraat)

80 Groentewinkel, W. Versteeg (groentekoopman)
82 J. Visser (timmerlieden), P. den Hartog, W. D. Prenger
84 J. Hoogendoorn, grondwerker, J. J. Baars
86 Wed. J. Barto
88 Vleeschhouwerij en spekslagerij H. Verboom
90 Broodbakkerij J. Landsmeer

(Rozenstraat)

92 H. van Zeben, sigarenwinkelier - maker, H. P. van Zeeben, teekenaar
94 G. van der Vlies, timmerman, A. van der Vlies, P. van der Vlies, timmerman
96 Kruidenier/handel in Koloniale Waren F. G.J. Gilbers (winkelier)
98 K. A. Weber, bankwerker
100 G. Heutink, agent van politie

(Leliestraat)

102 Kruidenier B. Zinkweg
104 L. Breur, kapper, Mej. P. Breur, Wed. J. Breur
106 C. van Dam
108 J. Bakker Tzn., varkenskoopman/varkenshandel
110 Dogisterij "De Vijzel", Wed. S. W. van Proosdij, drogist
112 W. Verveer, brievenbesteller (rijwielhandelaar en hersteller)

(Madeliefstraat)

114 vervallen nummer
116 J. C. Vink, winkelier
118 ?
120 H. van den Brink, conducteur N.S.
122 J. van Eijsden
124 W. Kamphuis, grondwerker
126 Wed. P. Stoel
128 J. van Efferen
130 Vereeniging tot gezamenlijke Inkoop van Brandstoffen (brandstoffenhandel), J. van den Oever, secretariaat Arbeidersvereeniging voor Lijkverbranding, E.M. Brands, machinist
132 Ph. Diepstraten, grondwerker
134 A. Timmers, scheepmaker
136 P.J. van Eijsden
138 L. C. Wulfse, koopman
140 ?
142 D. M. Mensen, goudsmid
144 A. J. van Son, letterzetter
146 ?
148 A. C. Pieren, kantoorbediende
150 K. Kooijmans, klokkenmaker/secretaris Ned. Christelijk Werklieden Verbond Patrimonium, gebouw Lange Breestraat en secreraris Ned. Christ. Bond van Personeel in Publieken Dienst, Afdeeling Dordrecht)
152 ?
154 W. Noks, mach. slachtpl.
156 L. van Eijsden, kantoorbediende
156 rood Ph. Sebes, voorzitter Algem. Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten, afdeling Dordrecht)
158 ?
160 H. van 't Oost, arbeider N.S., J. C. van 't Oost, fabrieksarbeider
162 J. Dooren, Mej. P. Dooren, onderwijzeres
164 Wed. C. Sparling

(Spoorlijn)

166-
178 Reservenummers
180 M. de Keizer, bankdirecteur/voorzitter vd Christelijke Handelsdrijvenden en Industrielen Middenstand in Nederland, afdeeling Dordrecht/secr. penn. Plaatselijke Commissie Dordrecht Bijzondere Vrijwillige Landstorm
182 D. Schotel, procureurhouder
184 J. H. Schoorel, opzichter 1e klasse B. en W. Dienst
186 N. Th. H. Ph Sterrenburg, inspecteur Levensverzekeringsmaatschappij
188 B. Koolwaaij
190 J.J. Hendriks
192 A.A. Bolier, opzichter gemeente werken en bouwkundig teekenaar, C.P. Bolier, machine gr. vertegenwoordiger, H. A. Bolier, constructie teekenaar
194 M.C. Lelie, leeraar Ambachtschool
196 A. J. Korzelius, chef monteur
198 S. van 't Verlaat, aannemer
200 H. J. Tromer, kantoorbediende
202 vervallen
204 G. R. Boudewijn, comm. gem.secr. (commies gemeente secretarie)
206 F.W.B. de Haas, directeur bijkantoor R.V.S., M.A. Heijnsbroek, kantoorbediende
208 J. Vos, timmerman, F. Vos, timmerman
210 D. Reidel, boekdrukker
212 A. den Hartog, koopman
214 S. C. van Veen, leeraar Chr. H.B.S., Wed. J. G. van Veen
216 P.J. Vetten, electriciën, J. Vetten, machinist grote vaart, W.C. Vetten, machinist
218 reservenummer
220 reservenummer
222 E. C. Prins, directeur stikstoff., Mej. A.S. Alleijn, kinderjuffrouw
224 J. Burger. banketbakker (brood & beschuit) /koopman, K. Burger (groothandel in meel)
226 A. Groenenboom
228 A. de Haan, molenaar
230 P. van Tol
232 A. van Breugel, fabrieksarbeider, J.B. van Breugel, fabrieksarbeider
234 B. Heijstek, landarbeider, H. Heijstek, varensgezel, N. Heijstek, werkster
236-
250 Reservenummers
252 Korenmolen
254 W. Middelkoop, tuinier, Wed. W. Middelkoop, tuinbouwbedrijf
256-
260 Reservenummers