DUBBELDAMSEWEG - TELEFOONBOEK 1958
(nb niet elke bewoner had telefoon!)
1 J. Hoogendoorn, bed. Begrafenis Vereniging
5 Expeditiebedrijf H. Boonstra & Zn
9 J. Meeldijk, lid Fa. D. Meeldijk
17 AssurantiŽn / Reis-en bespreekbureau Th.J. P. van Hees
25 Mevr. Th. W. Smaal-Hamel
27 Firma F. H. Hoetmer & Zn., J. C. Hoetmer
29 Sterovita Melkproducten N.V., vertegenwoordiger J.C. Vogel
31 M. v. Kleef
33 A. Pols, arts
39 A. Kunst
43 M.Th. A. v. Bruggen, control. tandarts
47 B.G. Brugman, Heilgymn., masseur
47 Huisaansluiting Inspecteur van Politie Mej. Mr. F.J. Schuurman
55 E.A. van Gelder de Neufville
59 Slagerij, vleesw. G. F. Braun
71 NV Vleeswarenbedrijf Van der Eijk's
81 Banketbakker G.K. Kooman
101 C. Knaap-Corpeleyn
109 Alg. Assurantiekantoor A. L. van der Ende
111 Mej. L. de Haas
115 woonhuis slager H. Verboom (zie ook nr. 126)
117 Mevr. R. Spruitenburg-Meijer, secr. Kraamcentrum Dordrecht
125 J. U. Grobbe, procureurhouder
129 Bloemenmagazijn C. J. Schot
131 Dameskapper, F. H. Kerschkamp
133 P.J.M. Blok, vertegenwoordiger Zwanenberg's Fabr. N.V.
145 C. van Wijk
147 Automobielbedrijf Jac. vd Berg & Zn, Chevrolet- , Vauxhall-, Bedford- en DAF dealer, A. Koster chefmonteur
161 H.M. Knoppe. administrateur
165 Schoenherstelinrichting L. Reuvers
169 C. Kramer
183 Algemene Begraafplaats (Gemeentelijke Instelling)
197 C. de Baat
201 Warmoezier P. van Noort
215
227 Metaalindustrie A. v. Putten & Zn, woonhuis P. van Putten
231 Fabrijk en landm. Polder De Vier Polders, J.Cornelisse
233 Cafť - slijterij A. Corpeleijn
247 Schildersbedrijf G. Kloens


Dordwijklaan (Dubbeldam)
1 Veehouder, autoverhuur, A.G. van Maanen
2 Mr. J. W. Gratama, dir. N.V. Brandverzekerings Maatschappij Holland
5 J. van Ballegooie Jr.
8 Jhr. v.d. Wall Repelaer
2 G. v Aardenne
12 M.M. v. Dam
14 W. A. Dogterom, hoofdlandmeter v.h. kadaster
20 Wed. J. W. Kleijn- van Altena
32 Fa. P. Verwey, Timmer- en bouwbedrijf, taxat., kantoor en woonhuis firma P. Vermey
42 A. Kieboom
48 M. den Ouden, kleding. n.m.
54 N.V. de Ver. Blikfabriek (Verblifa)
56 G.J.C.A. Bol, vrouwenarts (spreekuur dagelijks 13.30 - 14.30)
58 I. van Maarseveen
60 Rie Pennock, Dameshoeden
62 Mej. J.M.T. Pennock
70 Brandstoffenhandel, Afd. Dordrechtsche Werkliedenvereniging Vooruitgang door Beschaving
74 Van Randwijk's Grafische Machinehandel N.V.
82 C. W. Rijkhoek, aannemer, beŽdigd makelaar en taxateur onroerend goed
94 Bloemist, aanleg en onderhoud van tuinen J. van Gink
116 Sigarenmagazijn J. P. L. Buster
118 Aardappelen, groenten en fruithandel W. Versteeg
126 Slagerij, fijne vleeswaren, H. Verboom
128 Bakkerij B. Heersping
130 Sigarenmagazijn P. Muilwijk
132 Aannemer van hei- en grondwerken, v.h. Koops & Herwijnen, F. v. Herwijnen
144 G. Zinkweg
146 Aardappelen, groenten en fruithandel Jos de Graaf
152 C. Rippen, hoofd dir. H. Bavinckschool
154 Drogisterij J. F. van de Rest
170 (Gemeentelijke Instelling) Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding: buitendienst afd. Dordrecht en Dubbeldam, W. Kutterink (voorman)
180 G. van Egdom
190 Brandstoffenhandel Gebr. Tempelaars, M.A. Tempelaars
240 B. Crezeť, dierenarts, spreekuur 13-14, ook ma. en vr. 19-20 en na afspraak
248 L. van Gelder
250 P.V. v.d. Arend
258 Woonhuis Districtscommandant Dir. Off. der Rijkspolitie 3e klasse A.J. van Thiel (Rijkspolitie, staf District Dordrecht der Rijkspoloitie en Districtsrecherche)
262 P. H. v.d. Hoek
264 B.P. van Wijland, administrateur assurantiŽn, effecten, hypotheken vaste goederen, taxaties etc. (10-12, 14-17, zat. 10-12)
266 P. Naaktgeboren
268 N.V. Dordrechtsche Hout- en Bouwmaterialenhandel, woonhuis J.H. Kloppert
274 A. J. Korzelius
276 Jac. Bakker, grossier en expediteur in vlees
278 W. Weber, controleur Sociaal Fonds Bouwnijverheid
280 C. R. Boudewijn
282 (Gemeentelijke Instelling) Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding, Waterleiding / Huisaansluitingen, Dr. F. J. Nieuwenhuijzen
286 A. Schapink
288 L. Visser Gzn., onderwijzer gem. ULO-school
290 Mevr. J. v.d. Wilt-v.d.Waal
294 W. C. Vetten
296 Mevr. M.M. Ploeg-Voogt
298 E. Ch. Prins
300 Mr. G.Th. A. Baron van Lynden (woonhuis), advocaat en procureur
310 P. Tims
314 B. Swets
320 J. A. Scheelbeek
322 Timmer- en meubelfabriek,scheepsbetimmeringen, J. J. Bouman
324 H. J. Bolte
334 J. J. Kraaijeveld
336 Dr. T. Melder