DUBBELDAMSEWEG - KOHIER VAN VERPONDING 1731, WIJK 16
Na de Vrede van Munster in 1648 werd door de Staten Generaal besloten een nieuw belastingstelsel in te voeren. De verponding, een grondbelasting, maakte deel uit van dit nieuwe stelsel. Aan de grondbelasting lag de registratie van de eigendom en de waarde van onroerende goederen ten grondslag. In de jaren 1649-1657 werden verschillende pogingen gedaan om tot een dergelijke onroerend goed administratie te komen. In 1657 werd het nieuwe stelsel definitief ingevoerd. De belasting zou tot aan het begin van de negentiende eeuw blijven bestaan.Verschillende van die eerste opzetten van verpondingskohieren zijn bewaard gebleven. Ze zijn te vinden in het archief van de Raad van State, maar onderstaande zijn ook te vinden op de website van erfgoedcentrum DiEP.
16013 Dubbeldamseweg Joost Versteegt
Wijk 16 Nummer 013
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Joost Versteegt
Getaxeerd op: ƒ 45
Oude aanslag: ƒ 2
Nieuwe aanslag: ƒ 3-15
Opmerkingen:
Langs de weg na Dubbeldam, beginnende van de Cingel der stad Dordregt, dus Dubbeldamse weg.
Verhuurt aan Jannigje Daniels voor f 1 p.m. (f 12), Steven Waldijk, schoenmaker, voor 8 st.p.w. (f 21.9), Cornelis Janse voor hetzelfde bedrag en Marij Geerids f 1 p.m. (f 12).
Er gaat van het totaal een derde af voor de verponding.
 
16014 Dubbeldamseweg Willem de Visser
Wijk 16 Nummer 014
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Willem de Visser
Getaxeerd op: ƒ 24
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 2
Nieuwe aanslag: ƒ 2
 
16015 Dubbeldamseweg Johannis Wittebol
Wijk 16 Nummer 015
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Johannis Wittebol
Getaxeerd op: ƒ 42
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 2
Nieuwe aanslag: ƒ 3-10
 
16016 Dubbeldamseweg Jasper van der Mast
Wijk 16 Nummer 016
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Jasper van der Mast
huis & erf
Getaxeerd op: ƒ 42
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 3-10
Opmerkingen:
Verhuurd aan Bastiaan Schriek
 
16017 Dubbeldamseweg Aart Pelt
Wijk 16 Nummer 017
huis Sluijsdam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Aart Pelt
huis & warmoestuin
Getaxeerd op: ƒ 24
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 2-10
Nieuwe aanslag: ƒ 2
Opmerkingen:
Verhuurd aan Pieter Jakobse van Gelder
 
16018 Dubbeldamseweg mw. Stoop
Wijk 16 Nummer 018
Huis te Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: mw. Stoop
Getaxeerd op: ƒ 120
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 10-10
Nieuwe aanslag: ƒ 10
Opmerkingen:
Op de plaats van de huidige Algemene Begraafplaats
 
16019 Dubbeldamseweg Samuel Everwijn
Wijk 16 Nummer 019
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Samuel Everwijn
boerenwoning
Getaxeerd op: ƒ 40
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 2-10
Nieuwe aanslag: ƒ 3-7
Opmerkingen:
Samuel Everwijn, Heer van Brandwijk en Gijbeland.
Boerenwoning, etc. met landerijen verhuurd aan Arij Molesij.
 
16020 Dubbeldamseweg Pompeus Everwijn
Wijk 16 Nummer 020
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Pompeus Everwijn
huis & achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 42
Oude aanslag: ƒ 2-10
Nieuwe aanslag: ƒ 3-10
 
16021 Dubbeldamseweg Ary Gysbertse Barendregt
Wijk 16 Nummer 021
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Ary Gysbertse Barendregt
Getaxeerd op ƒ 6
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0-5
Nieuwe aanslag ƒ 0-10
 
16022 Dubbeldamseweg Laurens Boon
Wijk 16 Nummer 022
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Laurens Boon
Getaxeerd op: ƒ 6
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0-5
Nieuwe aanslag: ƒ 0-10
Opmerkingen:
Bewoond door Cornelis Brand, zonder huur, louter voor het bijhouden van het erf.
 
16023 Dubbeldamseweg Jan Bastiaanse van Pelt melkboer
Wijk 16 Nummer 023
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Jan Bastiaanse van Pelt melkboer
woonhuis/melkerij
Getaxeerd op: ƒ 24
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 2
Opmerkingen:
Bouw- en achterhuis, gebruikt voor de melkerij.
 
16024 Dubbeldamseweg heer van Swijndregt
Wijk 16 Nummer 024
aan de Raamskil Dubbeldamseweg
Eigenaar: heer van Swijndregt
boerderij/achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 33
Oude aanslag: ƒ 2-10
Nieuwe aanslag: ƒ 2-15
Opmerkingen:
Bewoond door Anthonij Duijsent als bedrijf- of weiwachter (land- en jachtopzichter) van het daar omliggende land.
 
16025 Dubbeldamseweg Margrita Everwijn
Wijk 16 Nummer 025
huis Rusthout Dubbeldamseweg
Eigenaar: Margrita Everwijn
buitenhuis/stal
Getaxeerd op: ƒ 50
Oude aanslag: ƒ 4-6
Nieuwe aanslag: ƒ 4-3
Opmerkingen:
Het huis, de jachtopzienerswoning en de stal onder een dak.
 
16026 Dubbeldamseweg erven van Pieter Onderwater
Wijk 16 Nummer 026
huis Dortwijk Dubbeldamseweg
Eigenaar: erven van Pieter Onderwater
landhuis & boerderij
Getaxeerd op: ƒ 86
Oude aanslag: ƒ 5
Nieuwe aanslag: ƒ 7-3
Opmerkingen:
Juffr. Onderwater gebruikt schuur bij het landhuis voor het omliggende land, samen getaxeerd op f 50, verp. f 4.3. De bijbehorende boerderij geschat op f 36, verp. f 3.
 
16027 Dubbeldamseweg erven van Pieter Onderwater
Wijk 16 Nummer 027
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: erven van Pieter Onderwater
tuinmanswoning
Getaxeerd op: ƒ 12
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 1-10
Nieuwe aanslag: ƒ 1
 
16028 Dubbeldamseweg erven van heer v Hertingsveld
Wijk 16 Nummer 028
huis Eijkendonk Dubbeldamseweg
Eigenaar: erven van heer v Hertingsveld
landhuis & arb.huis
Getaxeerd op: ƒ 36
Oude aanslag: ƒ 0-19
Nieuwe aanslag: ƒ 3
Opmerkingen:
De heer van Hardinxveld, dus Pompejus de Roovere. Woning met stal of achterhuis en een achterhuisje voor een arbeider.
 
16029 Dubbeldamseweg Willem Meulendijk landbouwer
Wijk 16 Nummer 029
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Willem Meulendijk landbouwer
boerderij/schuur
Getaxeerd op: ƒ 36
Oude aanslag: ƒ 1-4
Nieuwe aanslag: ƒ 3
Opmerkingen:
Huis met schuur en keet gebruikt voor bewerking gehuurd land
 
16030 Dubbeldamseweg Arij van Gent
Wijk 16 Nummer 030
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Arij van Gent
arbeidershuisje
Getaxeerd op: ƒ 15
Oude aanslag: ƒ 0-12
Nieuwe aanslag: ƒ 1-5
Opmerkingen:
met een achterhuisje
 
16031 Dubbeldamseweg Wouter van Bree
Wijk 16 Nummer 031
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Wouter van Bree
huis & achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 30
Oude aanslag: ƒ 0-12
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen:
De helft verhuurd aan Hendrik in t Veld voor f 15. De andere helft getaxeerd op eveneens f 15.
 
16032 Dubbeldamseweg Frans van Erkhuijsen kleermaker
Wijk 16 Nummer 032
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Frans van Erkhuijsen kleermaker
huisje/achterhuisje
Getaxeerd op: ƒ 12
Oude aanslag: ƒ 0-12
Nieuwe aanslag: ƒ 1
Opmerkingen:
oud huisje
 
16033 Dubbeldamseweg Hervormde Gemeente
Wijk 16 Nummer 033
pastorie Ned. Ger. kerk Dubbeldamseweg
Eigenaar: Hervormde Gemeente
pastorie
Getaxeerd op: ƒ 0
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen:
Pastoriehuis bewoond door de predikant zonder te betalen. Dus geen oude of nieuwe verponding.
 
16034 Dubbeldamseweg Hervormde gemeente
Wijk 16 Nummer 034
Lagere school Dubbeldamseweg
Eigenaar: Hervormde gemeente
schoolhuis
Getaxeerd op: ƒ 0
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen:
Bewoond door de schoolmeester en voorzanger van Dubbeldam zonder te betalen. Bovendien mag men aannemen dat er een klaslokaal is.
 
16035 Dubbeldamseweg Bastiaan de Zeeuw landbouwer/tiendpach
Wijk 16 Nummer 035
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Bastiaan de Zeeuw landbouwer/tiendpach
boerderij & berg
Getaxeerd op: ƒ 24
Oude aanslag: ƒ 0-15
Nieuwe aanslag: ƒ 2
Opmerkingen:
Deze boer en tiendpachter (inner van landbelasting) heeft een huis met achterhuis en een berg (hooiberg?)
 
16036 Dubbeldamseweg Arij Molezij
Wijk 16 Nummer 036
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Arij Molezij
woonhuis/achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 21
Oude aanslag: ƒ 0-9
Nieuwe aanslag: ƒ 1-15
Opmerkingen:
Voorhuis, halve achterhuis en halve boomgaard verhuurd aan Cornelia van Bree voor f 24, waarvan afgetrokken geschatte huurwaarde van de halve boomgaard, zijnde f 9.
De rest van de opstallen getaxeerd op f 6.
 
16037 Dubbeldamseweg Emmerentie Soethout
Wijk 16 Nummer 037
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Emmerentie Soethout
woonhuis op erf
Getaxeerd op: ƒ 21
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1-15
Opmerkingen:
Geen oude verponding. Verhuurd aan Bastiaan van Gent voor f 30, waarvan af voor het erf of de fruitbomen f 9.
 
16038 Dubbeldamseweg mevr. van den Biesheuvel
Wijk 16 Nummer 038
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: mevr. van den Biesheuvel
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 36
Oude aanslag: ƒ 5
Nieuwe aanslag: ƒ 3
Opmerkingen:
Boerenwoning met schuur en landen verhuurd aan Jan Hofman.
 
16039 Dubbeldamseweg mevr. van den Biesheuvel
Wijk 16 Nummer 039
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: mevr. van den Biesheuvel
landhuis & koetshuis
Getaxeerd op: ƒ 112
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 9-7
Opmerkingen:
Geen oude verponding. Herenhuis met tuinmanswoning, stalling en koetshuis. (Huis Dubbelsteijn?)
 
16040 Dubbeldamseweg Cornelis Hofman c.s.
Wijk 16 Nummer 040
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Cornelis Hofman c.s.
woonhuis & schuur
Getaxeerd op: ƒ 42
Oude aanslag: ƒ 4-10
Nieuwe aanslag: ƒ 3-10
Opmerkingen:
Gedeelte verhuurd aan Cleijs Bravenboer voor f 18, aan Teunis van Wijk voor f 16, de rest aan de wed. van Jan Jakobse Dijkwel voor f 8.
 
16041 Dubbeldamseweg Dirk & Arij Leegendijk
Wijk 16 Nummer 041
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Dirk & Arij Leegendijk
Getaxeerd op: ƒ 45
Oude aanslag: ƒ 2-15
Nieuwe aanslag: ƒ 3-15
Opmerkingen:
Gedeelte verhuurd aan Arij Commerse voor f 15, een deel aan Huijbertje Meulendijk, de wed. van Arij Leegendijk voor f 14 en de rest van de wed. van Arij Bo voor f 16.
 
16042 Dubbeldamseweg Dirk Leegendijk landbouwer
Wijk 16 Nummer 042
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Dirk Leegendijk, landbouwer
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 30
Oude aanslag: ƒ 2
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen:
Boerderij met achterhuis, schuur en bakkeet.
 
16043 Dubbeldamseweg Goduart Caasembroot
Wijk 16 Nummer 043
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Goduart Caasembroot
boerderij/achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 30
Oude aanslag: ƒ 2-16
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen:
Verhuurd aan Jan Hofman, samen met het land.]
 
16044 Dubbeldamseweg Jakob Vermeulen schoenmaker
Wijk 16 Nummer 044
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Jakob Vermeulen schoenmaker
Getaxeerd op: ƒ 12
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1
Opmerkingen:
Geen oude verponding.
 
16045 Dubbeldamseweg Weduwe kap. Cornelis Meulendijk
Wijk 16 Nummer 045
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Weduwe kap. Cornelis Meulendijk
Getaxeerd op: ƒ 12
Ongesplitst
Oude aanslag:  
Nieuwe aanslag: ƒ 1
Opmerkingen:
Geen oude verponding. Verhuurd aan Adriaan Boom.
 
16046 Dubbeldamseweg Willem van Loen landbouwer
Wijk 16 Nummer 046
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Willem van Loen landbouwer
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 24
Oude aanslag: ƒ 0-13
Nieuwe aanslag: ƒ 2
Opmerkingen:
Boerderij met achterhuis, schuur en keet.
 
16047 Dubbeldamseweg mr. Pouwels Geevaerts
Wijk 16 Nummer 047
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: mr. Pouwels Geevaerts
boerderij, vervallen
Getaxeerd op: ƒ 18
Oude aanslag: ƒ 2-15
Nieuwe aanslag: ƒ 1-10
Opmerkingen:
Oud en zeer vervallen bouw- en achterhuis, onverhuurd en zo goed als onbewoonbaar. Wordt volgens eigenaar niet opgeknapt
 
16048 Dubbeldamseweg, Jakob Boom, melkboer
Wijk 16 Nummer 048
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Jakob Boom melkboer
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 21
Oude aanslag: ƒ 2-15
Nieuwe aanslag: ƒ 1-15
Opmerkingen:
Bouw- en achterhuisje, keet en schuurtje.
 
16049 Dubbeldamseweg Weduwe kap. Cornelis Meulendijk
Wijk 16 Nummer 049
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Weduwe kap. Cornelis Meulendijk
boerderij & schuren
Getaxeerd op: ƒ 30
Oude aanslag: ƒ 0-12
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen:
Bouw- en achterhuis, twee schuren en een keet, samen met het land verhuurd aan Adriaan Meulendijk.
 
16050 Dubbeldamseweg erven wd. Leendert de Kooning
Wijk 16 Nummer 050
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: erven wd. Leendert de Kooning
boerderij & schuur
Getaxeerd op: ƒ 33
Oude aanslag: ƒ 2-16
Nieuwe aanslag: ƒ 2-15
Opmerkingen:
Bouwhuis en schuur of achterhuis, samen met het land verhuurd aan Cornelis den Bravenboer.
 
16051 Achterweg mr. Cornelis de Wit
Wijk 16 Nummer 051
huis Buitenrust? Achterweg
Eigenaar: mr. Cornelis de Wit
boerderij
Getaxeerd op: ƒ 63
Oude aanslag: ƒ 4
Nieuwe aanslag: ƒ 5-5
Opmerkingen:
Bouwwoning met de landerijen verhuurd aan Coen Ariense in t Veld en zijn huisvrouw Cornelia Verschoor, huurwaarde f 33, verp. f 2.15.
Het resterende deel dat hij zelf gebruikt, wordt geschat op f 30, verponding f 2.10.
 
16052 Achterweg Adriaan van den Santheuvel
Wijk 16 Nummer 052
  Achterweg
Eigenaar: Adriaan van den Santheuvel
landhuis & schuur
Getaxeerd op: ƒ 64
Oude aanslag: ƒ 5
Nieuwe aanslag: ƒ 5-7
Opmerkingen:
Huis en landerijen verhuurd aan Cornelis Hofman, huurwaarde f 40, verp. f 3.7.
Twee kamers onder het dak van de schuur en een kelder, benevens een keuken in het boerenwoonhuis houdt de eigenaar aan zich, getaxeerd op f 24, verp. f 2.