- Dubbeldamscheweg, zicht op de overweg vanaf station Dordrecht, 1910 -

Dubbeldamseweg, 1910, station & overweg

Hier is goed te zien dat de overweg in de Dubbeldamscheweg maar liefst 6 sporen (van twee lijnen) kruist. Er werd toen al geklaagd dat de slagbomen meer dicht dan open waren.
Het eerste pand aan de zuidzijde van het spoor is het in 1905 herbouwde café met stalling van tapper/melkboer A.M. de Korver (toen nr. 48, nu Tapperij De Boemel, nr. 68). Vanaf 1872 stond hier al het logement en de stal van C. de Korver (later van zijn weduwe).
De volgende panden, toen nrs. 50 en 52, zijn gesloopt en vervangen door de huidige Schoenenreus, de Jumper en de ingang naar de Aldi. De daaropvolgende bebouwing is feitelijk nog in z'n geheel aanwezig. Aan de westzijde van de weg is op de hoek met de Markettenweg nog geen bebouwing aanwezig.
Wacht-seinpost 37 is een dubbele spoorwachterswoning. Deze is gebouwd in 1872 en ergens tussen 1945 en 1949 afgebroken.