- Dubbeldamscheweg (Zuid), vr 1912 -

Dubbeldamseweg Zuid, vr 1912.

Zicht op de overweg vanaf de splitsing met de Mauritsweg. Rechts het (hotel-)restaurant van A. M. de Korver. Helaas is de tekst links op de gevel niet leesbaar, maar het woord lijkt met een H (van hotel) te beginnen.

Geveltekst "Restaurant" De Korver, vr 1912. Detail van de tekst op het rechterdeel van de gevel.

Het pand is nu aan de buitenzijde helemaal wit gestuct. De gevelbekroning is deels verdwenen. De serre aan de (speel)tuinzijde is nog steeds aanwezig, maar valt nu veel minder op omdat ze dichtgezet is.
Duidelijk is te zien dat de bijbehorende tuin oorspronkelijk groter was dan tegenwoordig. Nu ligt hier voor een groot deel de voetgangers-wielrijderstunnel (Transvaaltunnel). Aan de beide open spoorbomen is te zien dat de huidige fiets-voetgangerstunnel hetzelfde traject volgt als de toenmalige spoorwegovergang, dwz loodrecht op de spoorbanen. De tunnel ligt wel iets meer naar het oosten t.o.v. de oude overgang. Het blok huizen links op de foto is in de meidagen 1940 in brand geschoten en verwoest.

Kaart met opdruk: A.G.V.D. 1025 (A.G. Versteeg, Dordrecht), poststempel: 8 november 1912 (8.10.12)