INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN
ZOEKEN E-MAIL GASTENBOEK HERNUMMERING HUIZEN NIEUWS LINKS
 


- Dordrecht, de Dubbel en Dubbeldam, ca. 1570 -

Op deze kaart van J. van Deventer uit ca. 1570 is de loop van het riviertje de Dubbel tussen Dordrecht en Dubbeldams grondgebied goed te zien. Ten zuiden van de naam Dubbeldam liggen vier vermoedelijke eendenkooien. Links van de naam Dubbeldam lijken twee door water omgeven terreinen te liggen - ongeveer ter hoogte van de huidige opvallende bocht in de Dubbeldamseweg Zuid tussen de Rozenstraat en de Anjelierstraat. Qua vorm lijken ze niet op de nabijgelegen eendekooien.

In de zestiende eeuw werd in het gebied ten zuiden en oosten van Dordrecht weer gepolderd en kreeg Arend Cornelisz. van der Mijle, burgemeester van Dordrecht en heer van het eveneens verdronken dorp De Mijl, interesse in de rechten over Dubbeldam. In 1554 kreeg hij die rechten van het gewest Holland als erfpacht. Vanaf ca. 1560 begonnen hij en zijn opvolgers het gebied systematisch in te polderen.