1731*
1873
1879
1883
1885
1887-88
1890
1893
1897
1899
1901
1904
1906
1908
1911
1913
1916
1919
1922
1924
1926
1930 (telefoonboek)
1934
1938
1949
1955 (hernummering)
1958 (telefoonboek)
1967
1970
1973
2006 (telefoonboek)


ADRESBOEKEN DUBBELDAMSEWEG 1731-2006


In het Dordtse archief bevinden zich vele adresboeken. We gaan hier terug tot het adresboek van het jaar 1873, d.w.z. twee jaar nadat de hele Dubbeldamseweg officieel aan Dordrecht werd toegewezen.
De chronologische lijst hiernaast laat een serie van de jaarlijkse adresboeken zien. De uitgavejaren zijn aanklikbaar (zij veranderen van kleur als u er met de muis overheen beweegt). De inhoud is letterlijk overgenomen, ook de pagina-opmaak is indien van belang overgenomen. Voor de duidelijkheid zijn in de lijsten de namen van de Dubbeldamseweg kruisende straten/spoorlijnen aangegeven.

Uit 1731 is een "Kohier van verponding" bekend waarin de Dubbeldamseweg deel uitmaakt van wijk 16. Dit kohier (cahier) is hier toegevoegd. Waarom het hier ingedeeld is als Wijk 16 van de gemeente Dordrecht en niet van de gemeente Dubbeldam is mij onduidelijk.
Fragment van het kaft van het adresboek van 1930.Door de opvolgende adresboeken te vergelijken is ongeveer te achterhalen hoelang wie waar gewoond heeft en of er een bedrijf of winkel gevestigd was.

NB In dit kader is het belangrijk te weten dat de nummering in de Dubbeldamseweg enkele keren gewijzigd is. Een gedeeltelijke hernummering vond plaats tussen 1916 en 1919. De belangrijkste
hernummering vond plaats m.i.v. 15 juni 1955.

Dubbeldamseweg, huisnummers 55 en/of 85


Voorbeeld van een nog zichtbare hernummering:
vr 1955 was het nummer 55 rood (bovenwoning),
daarna nummer 85.


Bovendien komt het voor dat huisnummers worden opgeheven, door bijvoorbeeld sloop of de officile samenvoeging van beneden- en bovenwoning. Zelf hebben wij het nummer 83 van de benedenwoning (oorspronkelijk met winkelfunctie) laten vervallen ten gunste van nummer 85 bij de samenvoeging tot n woning. Hiervoor was de officiele toestemming van de gemeente Dordrecht noodzakelijk en is in 2003 een bedrag van € 5000,- aan leges betaald ter compensatie van de onttrekking van een pand aan het woningbestand van de gemeente (onttrekkingsverguinning).