INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN BESTEKKEN
HERNUMMERING HUIZEN BRONNEN ZOEKEN GASTENBOEK     LINKS
 


LITERATUUR / BRONNEN VOOR DE DUBBELDAMSEWEG


Tussen de Spoorwegen (2)
Jan Visscher, p. 39-43 in Oud Dordrecht 2006, 24-3

Boerderijen en bewoners in de Groote Waard, deel 1: Eiland van Dordrecht
A.P. van den Hoek, 2006

Het verdonken dorp Cruyskerk c.q. Erkentrudenkerke
Cees van der Esch & Taco Groeneveld in Westerheem, jrg. 51, nr. 2, april 2002, p. 50-61

Dordrecht: van Stad tot Eiland
Wim van Wijk, deel 1 in de reeks Eilandverkenningen (ongedateerd, tussen 2002 en 2005)

Dordrecht: van Buitenhuizen en Lusthoven naar Stadsparken
Mieke van Baarsel & Elisabeth van Heiningen, deel 2 in de reeks Eilandverkenningen (ongedateerd, tussen 2003 en 2006)

'Dar verdronken 16 schone kerspele'. Introductie op het moderne interdisciplinaire onderzoek naar de St. Elisabethsvloeden 1421-1424
J.P.C.A. Hendriks, P.Cleveringa, L. van Beurden, H.J.T. Weerts, T. Meijer, D.G. van Smeerdijk & D.B.S. Paalman in Westerheem, jrg.53, nr. 3, juni 2004, p. 94-111

Dubbeldam door de eeuwen heen
(deel 14 Monumenten, deel 15 Rijke Historie), Stichting Oud Dubbeldam, 1970

Schakel tussen Noord en Zuid. Geschiedenis van de spoorwegen op het Eiland van Dordrecht
H.C. Arbouw & J.R. Bos in Kwartaal & Teken 11, Gemeentearchief Dordrecht, 1989

Dordrecht zoals het was
Gemeentearchief Dordrecht & Waanders Uitgeverij, 1994-1996

Baas Hoek 1880-1958. De geschiedenis van een Dordts Pionier op sociaal gebied
Leo van Hoek, 1988

Dordrecht, architectuur en stedenbouw 1850-1940
B. Lamberts & A.F.J. Niemeijer, i.h.k.v. het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), 2002

Dordrecht Verleden Tijd
P.J. Horsman & J. Alleblas, 1980

Ansicht op het spoor. Deel 1: de oude Betuwelijn
G. Severein, 2005

Het Dordtboek
Frits Baarda & Wim van Wijk, 2005

Dordrecht vroeger en nu
Jaap Bouman, 1982

Het Dordrecht van Tollens
Boekhandel De Bengel & Stadsarchief Dordrecht, 2000

Van Paardentram tot Waterbus: 125 jaar Openbaar Vervoer in Dordrecht (1879-2004)
A. G. Grootenboer in Jaarboek 2004, Vereniging Oud Dordrecht.

Geschiedenis van het bombardement op Park Merwestein
Drs. C. Weltevrede in Oud Dordrecht 2004, nr. 2

Braziliaan Luiz (de) Maciel: in 1911 overleden en begraven te Dordrecht
E.R. van Dooremalen in Oud Dordrecht 2005, nr. 1

Tweemaal Mattheus en dubbel Dubbelsteyn
Elisabeth van Heiningen in Oud Dordrecht 2005, nr. 2