INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN BESTEKKEN
HERNUMMERING HUIZEN BRONNEN ZOEKEN GASTENBOEK     LINKS
 


BESTEKKEN DUBBELDAMSEWEG 1873-1937


Kadastraal nr. Omschrijving Jaar Datum Aanvraagnr. Archiefnr. Inv.nr.
  dempen en vervangen sloot door riolering 1873 15-12 79/19 209 K 15
  aanleg hoofdleiding waterleiding van gegoten ijzeren socketbuizen 1875 25-10 120/12 209 K 4
  aanleg duiker in Dubbeldamscheweg bij Singel 1877 18-6 151/18 209 K 17
  aanbrengen van grint 1890 8-12 248/4 209 K 8
  dempen van sloten en aanleg van riolering 1891 9-3 249/1 209 K 7
  aanleg cementriool 1896 17-8 301/8 209 K 8
  gedeeltelijk dempen sloot ter lengte van 92,5 m 1897 10-12 440/10 209 K23
350, 351, 501, 508, 513, 563 bouwrijp maken terrein ten zuidwesten van Dubbeldamscheweg 1904 26-1 565/8 209 K25
  aanleg 2 straten met riolering tussen spoorbaan en Dubbeldamscheweg 1905 17-1 582/3 209 K 26
  gedeeltelijk dempen en rioleren van sloot langs Dubbeldamscheweg 1906 25-8 635/25 209 K 26
  aanleg toegangskoker riool voor pand nr. 14 1909 21-12 730/26 209 K 28
  aanbrengen ijzeren hekwerk 1912   797/13 209 K 28
  aanleg 9 toegangskokers riool Woningzorg 1914 10-4 831/1 209 K 29
  verplaatsen 2 houten bruggen met landhoofden t.o. 123 en naast 222 t.b.v. bouwplan Dubbeldamscheweg - Korte Scheidingsweg 1921 21-2 1061/8 209 K 34
  aanleg riolering 1923 10-7 1208/31 209 K 36
  asfaltering deel Dubbeldamscheweg 1937 2-7 1681/25 209 K 47