INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN
ZOEKEN E-MAIL GASTENBOEK HERNUMMERING HUIZEN NIEUWS LINKS
 
27-3-2006


- Dordrecht, Dubbeldam en Kop van het Land, 1592 -

Dordrecht, 1592. Kaart gemaakt door Simon & Cornelis Jansz. in 1592.

In de loop van de 16e eeuw kreeg Arend Cornelisz. van der Mijle, burgemeester van Dordrecht en heer van het eveneens verdronken dorp De Mijl, interesse in de rechten over Dubbeldam. In 1554 kreeg hij die rechten van het gewest Holland als erfpacht. Vanaf ca. 1560 begonnen hij en zijn opvolgers het gebied systematisch in te polderen. De oude loop van het riviertje de Dubbel/Thuredriht wordt gebruikt als ontginningsas voor de eerste bedijkingen en inpolderingen. De ontstane poldertjes (ca. 15) zijn op deze kaart nog onregelmatig van vorm - wijzend op een kleinschalige aanpak.
De oude rivierloop wordt ook de eerste weg. In 1986 werd deze eerste weg - de huidige Blekersdijk, Dubbeldamseweg, Dordwijklaan, Dubbelsteijnlaan en Kromme Zandweg - door de fysisch geograaf dr. H.A. Visscher ook wel 'de ruggengraat van het Eiland van Dordrecht' genoemd.

Twee van de oorspronkelijk vier eendekooien lijken hier als zodanig nog aanwezig. Opvallend is verder een nieuwe, naar het westen lopende zijtak van de Dubbel met daarin een duidelijke V-vormige knik. Precies in deze knik ligt nu het NS-station Dordrecht.
(de polder Oud Dubbeldam)

Kaart gemaakt door Simon & Cornelis Jansz. in 1592.