INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN
ZOEKEN E-MAIL GASTENBOEK HERNUMMERING HUIZEN NIEUWS LINKS
 
27-3-2006


- Dordrecht, de Dubbel/Thuredriht, Dubbeldam en eendekooien, ca. 1565 -

Dordrecht, Dubbel, Dubbeldam en eendekooien ca. 1565.

Op deze kaart van J. van Deventer uit ca. 1565 is de loop van het riviertje de Dubbel of beter gezegd de Dubbelaftakking Thuredriht goed te zien. Het waterige achterland van Dordrecht is al deels drooggevallen en het lijkt er op dat de vroegere bedding en oeverwallen van de rivier nu als 'hoogtes' in het omringende landschap liggen en mogelijk al als verbindingsweg fungeren.
Ten zuiden van de naam Dubbeldam liggen duidelijk vier eendekooien - waterplassen omgeven door een kade, waar eenden werden gevangen. Links van de naam Dubbeldam lijken twee door water omgeven terreinen te liggen - ongeveer ter hoogte van de huidige opvallende bocht in de Dubbeldamseweg Zuid tussen de Rozenstraat en de Anjelierstraat. Qua vorm lijkt het linkerdeel op de nabijgelegen eendekooien. Op het rechterdeel lijkt een gebouw te staan (Huis te Dubbeldam?). De vijver van de huidige begraafplaats zou dan een overblijfsel kunnen zijn van deze eendekooi. Ook wordt welk gedacht dat de vijver van de begraafplaats een restant is van een wiel - een waterplas ontstaan na een dijkdoorbraak.