INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN
ZOEKEN E-MAIL GASTENBOEK HERNUMMERING HUIZEN NIEUWS LINKS
 


- Dubbeldamsche weg: Dordrechtsche Begraafplaats, 1826 -

Dubbeldamseweg - Dordrechtsche Begraafplaats

Opvallend op dit minuutplan is het feit dat de begraafplaats al aangegeven staat. In 1825 was namelijk van rijkswege besloten dat er niet meer in kerken begraven mocht worden. Pas op 1 juli 1829! werd de Nieuwe of Algemeene Begraafplaats officieel in gebruik genomen.
Goed herkenbaar zijn de drie eilandjes in het water aan de kant van de Dubbeldamseweg. De toegangsbrug, de tweede brug en de daartussenliggende bebouwing aan de noordzijde van de begraafplaats zijn nog steeds aanwezig en in gebruik.

Aan de zuidoostzijde liep destijds de Achterweg, nu de Nieuwe Weg. Aan de noordwestzijde loopt nu de Mariastraat. De begraafplaats strekt zich nu in westelijke richting veel verder uit. De bebouwing op de oostelijke punt inclusief één van de eilandjes is verdwenen bij de aanleg van de spoorlijn tussen 1865 en 1870.