INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN BESTEKKEN
HERNUMMERING HUIZEN   ZOEKEN GASTENBOEK NIEUWS E-MAIL LINKS
 
27-3-2006


- Dordrecht, 1618 -

De inpolderingen die rond 1560 ten zuidoosten van Dordrecht waren begonnen, mondden uit in het ontstaan van de vier polders waar het ambacht Dubbeldam uiteindelijk uit zou bestaan. In 1652 waren de vier polders volledig ontgonnen:

A
Polder Oud-Dubbeldam / Oud Dubbeldamsche Polder / Polder Het Oude Land van Dubbeldam (1603)
B Noordpolder / Merwedepolder (1616)
C Zuidpolder (1617)
D Aloïsenpolde / Alloyzenpolder /Bovenpolder (1652)

In 1603 was ook het eerste waterschap ontstaan in de Oud Dubbeldamsche Polder. Na de overstroming van 1 september 1717 waarbij de Zeedijk werd doorbroken, sloten de vier genoemde polders zich in 1718 aaneen in één waterschap: de Vier Polders. (Na de watersnood van 1953 sloot ook de polder Wieldrecht zich aan en werd de naam De Dordtse Dijkring.)

Er ontstonden een aantal dijken en enkele zogenoemde achterwegen (achtergrens ontginningspercelen).
1 Zuidendijk - zuidgrens van de Zuidpolder en noordgrens van de Aloisenpolder (type dijk nu = slaper)
2 Oudendijk - ook wel Dubbeldamschedijk, zuidgrens van de Oud Dubbeldamsche polder
3 Achterweg (deels verdwenen)
4 Dubbeldamsche weg - ontginningsas voor de polder Oud-Dubbeldam
5 Krommedijk - zuidgrens van de Noordpolder
6 Noordendijk - noordgrens van de Noordpolder (type dijk nu = waker)

In de Oud Dubbeldamsche polder - de oudste polder - is met name tussen Dubbeldamsche weg en Achterweg het ontginningspatroon opvallend minder rechtlijnig dan in de andere polders. Dit werd mede veroorzaakt door de nog steeds goed herkenbare ronde/ovale vormen van vier oude eendekooien (rond nummer 4, zie ook: Dordrecht 1570).
De huidige Vrieseweg - Reeweg Oost - Haaswijkweg Oost - in de Noordpolder - was als 'achterweg' een opvallende rechte lijn in dit polderlandschap. De zijtak van de Dubbel met de V-knik heeft inmiddels drie opvallende knikken.