INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN BESTEKKEN
HERNUMMERING HUIZEN   ZOEKEN GASTENBOEK NIEUWS E-MAIL LINKS
 


- Dubbeldamsche weg: van Bleekersdijk tot aan Toulonsche laan, 1826 -

Dubbeldamseweg 1826: van Bleekersdijk tot Toulonschelaan Westzijde Dubbeldamseweg 1826: van Bleekersdijk tot Toulonschelaan Oostzijde

Rond 1850 wordt deze kruising aangeduid met de naam Krooswijk, de naam van een daar gelegen herberg. Groot en Klein Crooswijk waren oorspronkelijk twee Dubbeldamse buurtjes bij de kruising.

Westzijde:
Precies op de kruising met de Zandweg (later tweede Singel) en tegenover de haakse bocht in de Beeldjeshaven ligt een cluster bebouwing aan de Dubbeldamscheweg met o.a. de herberg Krooswijk (zie ook
foto/kaart Dubbeldamseweg ca.1850).

Oostzijde:
De Dubbeldamsche weg start op de kruising van de Bleekersdijk met de Singel. De bebouwing is hier nog minimaal: slechts op drie percelen staat een gebouw. En gebouw ligt opvallend achterop het perceel en is slechts toegankelijk via een bruggetje en een lang pad. Helaas is de in dit perceel bijgeschreven tekst slecht leesbaar. Er lijkt o.a. Sociteit te staan. Aan beide zijden wordt de Dubbeldamsche weg geflankeerd door waterlopen.