INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN BESTEKKEN
HERNUMMERING HUIZEN Literatuur ZOEKEN GASTENBOEK NIEUWS E-MAIL LINKS
 

27-3-2006


- Dordrecht & Dubbeldam, vr de Sint Elisabethsvloed van 1421 -

Tekening van een detail van een kaart van de Zuid-Hollandsche of Groote Waard vr de Elisabethsvloed van 1421, behorend bij het boek 'De Sint Elisabeths Nacht' van Van Someren, 1779. Detail van een kaart van de Zuid-Hollandsche of Groote Waard vr de Elisabethsvloed van 1421, behorend bij het boek 'De Sint Elisabeths Nacht' van Van Someren, 1779.

Dordrecht ligt hier op een eiland omgeven door rivieren. Ten zuiden van Dordrecht loopt de rivier de Dubbel richting het oude Dubbeldam (nb ten zuiden van het dorp De Mijle). Het oude Dubbeldam van vr de Elisabethsvloed van 1421 heeft waarschijnlijk gelegen waar nu het Mallegat in de Oude Maas uitkomt. Het nieuwe Dubbeldam ligt nu ter hoogte van het dorp Kruyskerk op bovenstaande kaart.
Hoewel het niet absoluuut zeker is, wordt aangenomen dat het oude Dubbeldam ookwel Erkentrudenkerke heette. In de nabijheid van het huidige Dubbelsteijnpark zijn diverse bewoningssporen en de begraafplaats van Erkentrudenkerke opgegraven (meerdere opgravingscampagnes van 1990 t/m 1997). De bewoning wordt gedateerd van mogelijk de tweede helft van de 11e eeuw tot circa 1300. De naam Dubbeldam wordt voor het eerst in 1282 vermeld. In dat jaar werd een dam in de Maas gelegd, waardoor visserij in de Dubbel niet meer mogelijk was en het dorp verlaten werd. In de veertiende eeuw krijgt het dorp met de omliggende boerderijen de status van ambacht.

Als in 1421 de Sint-Elisabethsvloed een einde maakt aan de Groote of Zuid-Hollandsche Waard
- een landbouwgebied tussen Holland en Brabant - verdrinkt het oude Dubbeldam met 16 andere dorpen en komt Dordrecht echt op een eiland te liggen omringd door grote watervlakten. Van de 17 tijdens de Sint Elisabethsvloed verdronken dorpen in de Groote of Zuid Holandsche Waard staan hier vermeld: Dubbeldam, Almsvoet, Kruyskerk, Dubbelmonde, Dubbeldam. de Mylen en Wyded (Wieldrecht). Voor meer informatie over verdronken dorpen: http://www.orisant.com

Tekening naar (en) een detail van een kaart van de Zuid-Hollandsche of Groote Waard vr de Elisabethsvloed van 1421, behorend bij het boek 'De Sint Elisabeths Nacht' van Van Someren uit 1779.