INLEIDING GESCHIEDENIS PLATTEGRONDEN KAARTEN/FOTO'S ADRESBOEKEN HINDERWET BOUWVERGUNNINGEN BESTEKKEN
HERNUMMERING HUIZEN BRONNEN ZOEKEN GASTENBOEK NIEUWS E-MAIL LINKS
 
13 juli 2007


- Dordrecht en Dubbeldam, ca. 1550 -

Door de St.Elisabethsvloeden van 1421-1424 was de hele Groote Waard overstroomd. De Dordtse Waard was vanwege de voortdurende wateroverlast vanuit de rivier de Merwede en het uitblijvende dijkherstel verlaten. Deze kaart is ruin 100 jaar gemaakt om opnieuw de visserijrechten vast te stellen.
De rivier de Dubbel/Dubbelt staat aangegeven als aftakking van de Maas en uitmondend ten zuiden van Dordrecht. Vanuit het oosten (waarschijnlijk Almkerk) komt de opvallend bochtige Graaff de stad Dordrecht binnen. Of dit inderdaad een gegraven waterloop is, zoals de naam suggereert, is nog onduidelijk.
De kaart is dus niet gemaakt voor topografische doeleinden. Behalve de ommuurde stad Dordrecht, kasteel te Merwe en kasteel Craijestein staat dan ook nauwelijks bebouwing aangegeven. Wel worden enkele dorpen genoemd: Dubbeldam, Cruyskerk, Wolbrantskercke, Almonde etc.
In 2006 en 2007 zijn de kerktoren en het kerkhof van vermoedelijk Wolbrantskerke opgegraven.

Detail van een manuscriptkaart met de limietscheidingen en de ligging der visserijen in de verdronken waard (ARA, VHT 1903C).